เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่หน้าบริเวณสำนักงานเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผวจ.ตรัง พร้อมด้วย นายอภิชิต วิโนทัย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเดินรณงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มสตรี อสม. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในเขตเทศบาลนครตรังร่วมกิจกรรมเดินรณงค์บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ซึ่งการเดินรณงค์ในครั้งนี้เดินไปตามถนนในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกัน
ลดขยะ

นายอภิชิต กล่าวว่า การรณรงค์ลดขยะในเขตเทศบาลนครตรังได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องยอมรับว่าการสร้างความเข้าใจอาจยังไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตามกิจกรรมเดินรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะใช้หลักการใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยเกิดอย่างเป็นรูปประธรรม

“วันนี้เป็นวันเริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างวินัยแยกก่อนทิ้งและหลักการ 3 ชภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบและกิจกรรมแยกก่อนทิ้งเพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามหลักการ 3 ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนประกอบด้วยท้องถิ่นจังหวัดเทศบาลนครตรังโรงเรียนผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก” นายอภิชิต กล่าว

ขณะที่ นางณิทธา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องการจัดการขยะภายในจังหวัดตรังมีปัญหาพอสมควร โดยตัวเราเองมักจะเป็นผู้สร้างปัญหา ผลิตปัญหา ผลิตขยะ เช่น คนหนึ่งๆผลิตขยะวันละ 1 กก. ประชาชนพี่น้องชาวตรังมีเท่าไหร่ จากข้อมูลสถิติที่ผ่านมา จังหวัดตรังมีปริมาณขยะวันละ 60 ตัน ถามว่าเทศบาลนครตรังจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการกำจัดขยะ กลับกันถ้านำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาท้องถิ่นก็จะมีความเจริญเพิ่มขึ้น ตนขอชื่นชมทางเทศบาลนครตรัง ที่จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้งในวันนี้

“หลังจากนี้ขยะในเมืองตรังจะลดน้อยลงมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องชาวตรังทุกคน เมื่อทุกคนรู้วิธีการกำจัดขยะแล้วก็ขอให้ไปเชิญชวนคนใกล้เคียงให้มาช่วยการรณรงค์ลดปริมาณขยะ อยากเห็นปริมาณขยะของจังหวัดตรังลดลงจัดขยะแล้วก็ขอให้ไปเชิญชวนคนใกล้เคียงให้มาช่วยการรณรงค์ลดปริมาณขยะ อยากเห็นปริมาณขยะของจังหวัดตรังลดลง 20% ซึ่งจริงๆแล้วมีเป้าหมายให้มากที่สุด” นางณิทฐา กล่าว