PTT-KV-DJSI-Online

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าการร่วมประชุมกับ 3 โอเปอเรเตอร์มือถือของไทย ได้แก่ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (TRUE) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส และบมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) หรือ ดีแทค เพื่อหามาตรการชดเชยผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกนั้น ที่ประชุมเห็นควรขยายเวลาการเยียวยา (โทรฟรี 50 นาที อินเทอร์เน็ตฟรี 1 กิกะไบต์ ) สำหรับผู้ที่ยังไม่มารับเยียวยาอีก 7 วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม เป็นวันที่ 16 มกราคม โดยผู้ยังไม่ได้ใช้สิทธิสามารถมาแจ้งรับสิทธิได้ที่ศูนย์บริการของโอเปอเรเตอร์

จากข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้ใช้บริการของเอไอเอส 700,000 ราย, ทรูมูฟ 600,000 ราย ดีแทค 300,000 ราย ทีโอที 4,000 ราย และกสท โทรคมนาคม 1,000 ราย ผู้มาใช้สิทธิเยียวยาไปแล้วบางส่วนคือ ทรู ใช้สิทธิแล้ว 80% เอไอเอส 90% ดีแทค 20%