เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่หอประชุมวิถีอีสานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานเปิดอบรมผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ทางกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นโดยมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นจาก 9 อำเภอ 888 หมู่บ้านเข้าร่วม

พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า การอบรมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในครั้งนี้เนื่องจากกองทัพภาคที่ 2 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 2 ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 341 โครงการ ดังนั้นเพื่อที่เกษตรกรที่ต้องการจะได้เข้าใจขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทางกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรจึงได้จัดอบรมผู้นำท้องที่และท้องถิ่นขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุน นอกจากนั้นแล้วผู้นำท้องที่และท้องถิ่นก็จะได้นำไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในตำบลและหมู่บ้านของตนเองให้ทราบและหากเกษตรท่านใดต้องการผู้นำก็จะได้แนะนำวิธีการขอตามขั้นตอนต่างๆ

ด้านนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผวจ.ยโสธร กล่าวว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดยโสธรนั้นปัญหาภัยแล้งก็ประสพมาทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่ไม่ติดแหล่งน้ำจะทำนาได้ครั้งเดียว นอกนั้นก็ปล่อยพื้นที่นาว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์เพราะทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีน้ำ ดังนั้นโครงการนี้สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ ที่นาวางเปล่าหากติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้และยังสามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้เข้าครัวเรือนได้อีกด้วย
++++++++