กรมการข้าว สำรวจพื้นที่นาข้าว 14 จังหวัดภาคใต้ เสียหาย 25,596 ไร่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่แนะนำการเก็บรักษา ขนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันนี้ (8 ม.ค.62) ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากกรณีที่พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ได้ส่งผลให้มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรลุ่มต่ำ ส่งผลให้พื้นที่นาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง ปัตตานี พัทลุง และชุมพร ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลผ่านและท่วมขัง ซึ่งต้นข้าวในระยะการเติบโต โดยได้ส่งผลกระทบต่อนาข้าว ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจากข้อมูลจากศูนย์อำนวยการและบัญชาการสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบภัย จำนวน 14 จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การทำนา ได้รับผลกระทบเป็นจำนวน 25,596 ไร่ ทางกรมการข้าวได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เร่งดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วนทันทีหลังน้ำลด

นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กล่าวว่า จากการที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวนา และให้คำแนะนำให้ชาวนาเร่งระบายน้ำออกจากแปลงนาที่ถูกน้ำท่วม เพื่อลดระยะเวลาการสุกแก่ของข้าวและลดการสูญเสียคุณภาพข้าวด้านต่างๆ เนื่องจากเมล็ดข้าวจะแช่น้ำนานเกินไป ทำให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวที่ได้จากการขัดสีลดลง ซึ่งถ้าหากชาวนาจะปลูกข้าวใหม่ แนะนำให้ใช้พันธุ์ กข59, กข55, ปทุมธานี 1, กข49, กข41, กข29 และพันธุ์สังข์หยดพัทลุง โดยเฉพาะพันธุ์สังข์หยดพัทลุงจะต้องปลูกไม่เกิน 25 มกราคม 2562

ด้าน นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนชาวนา ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อำเภอหัวไทร, อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยแนะนำให้เกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในการถูกน้ำท่วม โดยให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่อาจจะเกิดความเสียหายจากความชื่น สัตว์พาหะและแมลงที่อาจมีมากในช่วงนี้ โดยให้ขนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเก็บไว้ในที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น