PTT-KV-DJSI-Online

ภาพบรรยากาศในช่วงเช้า บนถนนรามอินทรา กม.7 ยังเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าคุณภาพอากาศในวันนี้ (8 ม.ค.) จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการจราจรใน กทม.และปริมณฑล ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหมดช่วงวันหยุดยาว การระบายฝุ่นละอองไม่ดีนัก

โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานงานกับ กทม. เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มงวดขึ้น เช่น การกวาดล้างถนน การฉีดพ่นละอองน้ำ และจะประสานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป