ประเด็นเด่นรอบวัน - 7 มกราคม 2562

ประเด็นเด่นรอบวัน สรุปเหตุการณ์ข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันจากทีมข่าวสยามรัฐ
ติดตามรายการได้ทาง
Website https://siamrath.co.th
Facebook http://bit.ly/siamrathfb
YouTube http://bit.ly/siamrathyt

กองทุนประกันวินาศภัย