รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ จ.ชุมพร

วันนี้ (6 ม.ค.62) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์พายุ “ปาบึก” และการให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายวัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 26 เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันนี้ (5 ม.ค.62) พายุดีเปรสชัน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณทะเลอันดามัน ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความอากาศต่ำกำลังแรง มีแนวโน้มว่าจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปตามลำดับ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดน้อยลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง นั้น

กรมชลประทาน ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยสถานการณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร บริเวณลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา ที่สถานี X.158 บ้านวังครก อ.ท่าแซะ มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.99 ม. มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น กรมชลประทานได้ทำการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ(ปตร.)หัววัง ที่ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ลบ.ม./วิ) ผ่าน ปตร.พนังตัก 110 ลบ.ม./วิ ผ่าน ปตร.สามแก้วใหม่ 85 ลบ.ม./วิ และผ่านปตร.คลองท่าตะเภา 135 ลบ.ม./วิ โดยควบคุมระดับน้ำที่สถานี X180 บริเวณสะพานเทศบาล2 อ.เมืองชุมพร ไม่ให้เกิน 350 ลบ.ม./วิ ขณะนี้ไม่มีฝนตกบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ภายใน 1-2 วัน ส่วนสถานการณ์บริเวณลุ่มน้ำคลองชุมพร ที่ สถานีX201A บ้านไม้ท่าลาย ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.49 ม. และมีแนวโน้มลดลง ที่สถานี X53A บ้านวังไผ่ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.26 ม. แต่มีแนวโน้มลดลง คาดว่าใช้เวลา 1 วันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สำหรับสถานการณ์บริเวณคลองหลังสวน ที่สถานี X212 คลองหลังสวน อ.หลังสวน ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 ม. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ปกติ

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้เข้าให้การช่วยเหลือ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำคลองชุมพรพร้อมเดินเครื่องแล้ว จำนวน 12 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายน้ำออกสู่ทะเล และได้สำรองเครื่องสูบน้ำขนาด 16x12 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ขนาด8x8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือภายหลังน้ำลด นอกจากนี้ ยังได้เตรียมรถแบคโฮ จำนวน 5 คัน เพื่อขุดลอกตะกอนทรายและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณปากคลองท่านางสังข์-บ้านบางตุ่ม ทางระบายน้ำหนองใหญ่ และประตูราชประชานุเคราะห์ 1,2,3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอีกด้วย