กรมประมง สนธิกำลังหลายภาคส่วน กู้ซากเรือประมง โชคมลิณี ที่อับปางบริเวณอ่าวปัตตานี ได้สำเร็จ พร้อมวางมาตราเยียวยาชาวประมง-เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ประสบอุทกภัยพายุปาบึก 7 จว.

วันนี้ (6 ม.ค.62) นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค.เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่เรือตรวจการประมงทะเลปัตตานีกรมประมง เรือกรมเจ้าท่า ทหารเรือ ร่วมปฏิบัติการ กู้ซากเรือประมง "โชคมลิณี" ที่อับปางลงบริเวณปากอ่าวปัตตานี เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้สำเร็จ ซึ่งมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด 6 คน รอดชีวิต 4 คน,เสียชีวิต 1 คน และสูญหายอีก 1 คน โดยล่าสุดมีชาวบ้านพบศพผู้สูญหายแล้ว โดยถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื่นบริเวณชายหาดบ้านปาตาบูดี หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ. ปัตตานี ซึ่งสภาพศพดังกล่าวมีลักษณะบวมอืด ซึ่งในตอนแรกยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นลูกเรือประมงที่สูญหายจากเหตุเรือประมงโชคมลิณีล่มเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 หรือไม่. แต่ขณะนี้ได้มีญาติผู้สูญหายเดินทางมาดูศพดังกล่าวแล้ว และยืนยันว่า คือ นายฉลอง จันทนะ อายุ 52 ปี เป็นลูกเรือประมงที่ประสบเหตุเรือล่มเมื่อวันก่อน โดยทางญาติผู้เสียชีวิตประสงค์จะนำศพไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดใหม่ ม.6 ต.บ่อดาล อ.สะทิงพระ จ.สงขลาต่อไป

ทั้งนี้กรมประมง วางแนวทางความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงจากผลกระทบพายุปาบึก ในเบื้องต้นสรุปรายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก (PABUK) ช่วงภัย 4-5 มกราคม 2562 พบความเสียหาย ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และสตูล เกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 5,668 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คาดว่าเสียหาย 20,805 ไร่ 4,625 ตารางเมตร เรือประมง 64 ลำ ซึ่งกรมประมง ได้ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าโดยจัดชุดเฉพาะกิจจำนวน 15 ชุด พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 187 นาย รถยนต์ จำนวน 26 คัน เรือตรวจการประมง จำนวน 39 ลำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส่วนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2556 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้อัตราการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ 2556 ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ดังนี้
1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล และหอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่
2. ปลา หรือสัตว์น้ำอื่น นอกจากข้อ 1 ในบ่อดิน ไร่ละ 4,225 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่
3. สัตว์น้ำตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ ตารางเมตรละ 315 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร

สำหรับการช่วยเหลือเรือประมง ประกอบด้วย
1. การช่วยเหลือตามระเบียบกรมประมงฯ 2541 อัตรา ดังนี้
1.1 เรือความยาวไม่เกิน 10 เมตร
- ค่ากู้ ไม่เกิน 10,000 บาท/ลำ
- ค่าซ่อม ไม่เกิน 20,000 บาท/ลำ
- เสียหายทั้งลำ ไม่เกิน 66,000 บาท/ลำ
1.2 เรือความยาวเกิน 10 เมตร
- ค่ากู้ ไม่เกิน 25,000 บาท/ลำ
- ค่าซ่อม ไม่เกิน 70,000 บาท/ลำ
- เสียหายทั้งลำ ไม่เกิน 200,000 บาท/ลำ
2. การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2556 ข้อ 5.1 ด้านการดำรงชีพ ข้อ 5.1.11 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ หรือเงินทุน ครอบครัวละไม่เกิน 11,000 บาท