รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) จังหวัดชุมพร เตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนเครื่องจักรขุดเปิดทางน้ำ และเก็บสิ่งกีดขวาง รับมือน้ำท่วม

วันนี้ (5 ม.ค 62) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ที่ส่งผลกระทบในเขตจังหวัดชุมพร

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบัน(5 ม.ค.61) ยังคงมีฝนตกกระจายทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดชุมพร แต่มีแนวโน้มฝนลดลง ซึ่งปริมาณฝนสะสม 3 วันในทุกอำเภอ วัดได้ที่ อำเภอทุ่งตะโก ปริมาณฝนสะสมสูงสุด 85.00 มม. และที่อำเภอท่าแซะ ปริมาณฝนสะสมสูงสุด 22.30 มม. ส่วนระดับน้ำในลำน้ำ ตามสถานีที่ตรวจวัดข้อมูล ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการชลประทานชุมพร ร่วมกับ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยทำการพร่องน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 เครื่อง และสำรองอีกจำนวน 10 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 66 เครื่อง และติดตั้งโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็กในจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 เครื่อง นอกจากนั้น ยังทำการขุดเปิดทางน้ำและเก็บสิ่งกีดขวาง พร้อมประจำจุดบริเวณประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ 2 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสำรองรถแบคโฮ อีกจำนวน 3 คัน ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน นอกจากนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบสื่อสารสำรองในพื้นที่ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุ “ปาบึก” อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสามารถเร่งให้การช่วยเหลือได้ทันที