"องคมนตรี" เป็นประธานประชุมเตรียมการเผชิญเหตุพายุ "ปาบึก" นำพระราโชบายในหลวง มอบให้บกปภ.ช.ไปปฏิบัติป้องกันบรรเทาภัยช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด เฝ้าระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม นครศรีฯ สุราษฎ์ฯ ระนอง พังงา ด้าน "กฤษฏา" สั่งด่วนทุกหน่วยงานเข้าพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรทันที พร้อมทำแผนที่จุดติดตั้งเครื่องมือแก้ไขสถานการณ์ เบอร์โทรศัพท์ให้ประชาชน16 จว.ใต้ แจ้งขอความช่วยเหลือได้ทุกพื้นที่

วันนี้ (4 ม.ค.62) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้ร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ครั้งที่ 2 ในการเตรียมการเผชิญเหตุกรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) โดยมีองคมนตรี ประกอบด้วย นายพลากร สุวรรณรัตน์ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ร่วมเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

องคมนตรี ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากพระราโชบายที่ได้มอบให้ บกปภช.เตรียมการป้องกันบรรเทาเผชิญเหตุ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยภัย ซึ่งขณะนี้ได้เกิดเหตุกรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) จึงมาร่วมประชุมเพื่อให้กำลังใจและรับฟังการปฏิบัติงานของ บกปภ.ช.

ส่วนสถานการณ์และแนวโน้ม พายุได้ขึ้นฝังแล้วที่อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 12.45 น. และจะเคลื่อนผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงาและระนอง และวันที่ 5 ม.ค.62 จะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลอันดามัน

สำหรับส่งผลกระทบ ช่วงวันที่ 4-6 ม.ค.62 เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงเฉลี่ย 2-3 เมตร ปริมาณฝนสะสมจะเพิ่มขึ้นที่จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา รวมทั้งมีลมแรง และมีความเสี่ยงเกิดเหตุดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดชันเชิงเขาและชุ่มน้ำ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน รายงานการปฏิบัติเฝ้าระวัง วิเคราะห์มวลน้ำท่าและบริหารจัดการระบาย น้ำไหลเข้า เขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม และการเตรียมเครื่องจักรกลเพื่อการเฝ้าระวังมวลน้ำเอ่อล้น น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยการระบายและผลักดัน เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ข้อสั่งการของ ผบ บกปภ.ช. กับหน่วยงานเกี่ยวข้อง และกระทรวงเกษตรฯ คือ 1.ให้ทุกหน่วยได้ให้ข้อมูลความเสี่ยงกับจังหวัด (บกปภ.จ.) เพื่อนำไปสู่การประเมินและป้องกันบรรเทา ระงับยับยั้งเหตุให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ 2.ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ (ตามที่ได้มีการสำรวจตั้งแต่ปี 2559 รวม 111 แห่ง) ยังไม่ดำเนินการ 45 แห่ง (กรมทางหลวง 10 แห่ง การรถไฟ 1 แห่ง อปท 34 แห่ง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการด่วนที่สุด เรื่องการช่วยเหลือเกษตรที่ได้ผลกระทบจากพายุ ปาบึกโดยให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร หน่วยงานเกษตรทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัด ขอให้ติดตามสถานการณ์พายุปาบึก อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์การช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆจากจังหวัดอื่นๆที่ไม่ประสบภัยเตรียมพร้อมลงไปปฎิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ไว้ด้วยทั้งนี้ให้ศนย์อำนวยการฯและปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประเมินสถานการณ์และความจำเป็นในการช่วยเหลือไว้ให้ทันการณ์ด้วย ขณะเดียวกันหากหน่วยงานในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ขอให้รายงานขอรับการสนับสนุนเข้าที่ศูนย์ฯส่วนกลางได้ทันที

นายกฤษฏา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้องทำภาพกราฟฟิคแสดงจุด เครื่องมืออุปกรณ์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การปศุสัตว์ ประมงและพืชใน 16 จังหวัดภาคใต้ว่ามีที่ไหน จำนวนเท่าไหร่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือ สนับสนุนได้อย่างไร หมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อเผยแพร่ด้วย