ชัยวัฒน์ สุรวิชัย

การมีทฤษฎีหลักการกรอบคิดที่ดี 1 การมีแนวทาง นโยบาย วิธีการปฏิบัติ 1 การกำหนดขั้นตอนจังหวะก้าว 1 การเข้าใจการเปลี่ยนผ่าน จากสภาพที่วิกฤตฝ่าฟันออกจากถ้ำ ที่เรียกว่าระยะเปลี่ยนผ่าน 1 ฯลฯ ตัวสำคัญที่เป็นเหตุปัจจัยไปสู่ความสำเร็จไปถึงเป้าหมายได้จริงนั้น ต้องอาศัยการแสวงหา

• ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง “ทั้งของเรา ของเขา ของสภาพความเป็นจริง” ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางเดิน จากทฤษฎีหลักการแนวทางนโยบายขั้นตอนจังหวะก้าวผ่าน ระยะผ่านที่หลากหลาย ไปสู่ความสำเร็จความเป็นจริงได้

ผู้นำ นักการเมือง นักวิชาการ ผู้สนับสนุน และประชาชน ที่ดีที่ถูกต้อง จักต้องให้ความสำคัญยิ่งต่อข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง , มิใช่”ไม่ใส่ใจไม่แสวงหา” เห็นข่าวสารใด เป็นประโยชน์แก่ตน ให้ผลเสียต่อคู่แข่งผู้อื่น ก็บรรเลงเข้าใส่อย่างเมามัน กองเชียร์ผู้สนับสนุนก็เอาไปแชร์ไปโพสต์ต่ออย่างเมามัว แต่หารู้ไม่ว่าจักเกิดอะไรขึ้น

ผู้ถุยน้ำลายรดฟ้า หวังให้ตกใส่หน้าคนอื่น แต่กลับตกใส่หน้าเรา 1 เป็นการทำลายมิตรที่ผิดแล้วไม่แก้ไข 1 เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดี ( ไม่อยากเรียกว่าสันดาน) แก่ตัวเอง หน่วยงานและสังคม 1
ที่สำคัญเป็นการเดินทางผิดทั้งผิดทางและผิดศีลธรรม ซึ่งจักทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว ไม่สำเร็จผล

• การวิเคราะห์การเมืองให้ถูกต้องสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับการเลือกตั้งปี 2562
“รู้เขา รู้เรา รู้สภาพแวดล้อม กำหนดชัยชนะ” การรู้ความจริงของทุกฝ่าย:รัฐบาล พรรคการเมือง ระบบโครงสร้างสังคมคุณภาพประชาชน จะเป็นปัจจัยสำคัญ รัฐบาลมีอะไรที่ดี ผลงานที่ดี มีอะไรเป็นข้ออ่อน ข้อผิดพลาดเสียหาย เกิดขึ้น จากอะไร เป็นเรื่องหลักหรือรอง เช่นเดียวกับ พรรคการเมืองต่างๆ เคยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ทำดี ไม่ดี ความสำเร็จ ความล้มเหลว

ระบบโครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม และการขาดคุณภาพของประชาชน ทำให้สังคมวิกฤตการเปลี่ยนผ่านจากระบบเก่า มาสู่ระบบใหม่ ต้องมีระยะเปลี่ยนผ่าน ที่มีทั้งข้อดีข้ออ่อน น้ำสะอาดและน้ำโคลนความคิดบริสุทธิ์ ที่ยึดความดีความถูกต้อง 100 % อยากให้รัฐบาล-พรรคการเมือง ทำดีถูกต้อง สะอาดหมดจดไม่แยกแยะ ภาพรวมภาพย่อย ส่วนทั้งหมดเฉพาะส่วน โดยไม่คิดถึงสภาพความเป็นจริง เป็นปัญหาใหญ่ ฯลฯยิ่งไม่มีการเปรียบเทียบ ผลงาน ข้อดีข้ออ่อน และไม่เข้าใจ สภาพสังคมที่สะสมปัญหามาจากรัฐบาลเลือกตั้งฯ

: มีภาษาที่นุ่มนวนว่า “ ช่างไร้เดียงสา “ ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดมาตลอด และไม่เคยคิดปรับแก้ไขให้ถูกการนำเสนอ “ ประเทศไทยเหลื่อมล้ำที่สุดในโลก “ ที่ดราม่า จึงได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายไม่พอใจรัฐบาลการเอาเรื่องที่อดีตนายกอานันท์ วิจารณ์ว่า “ รัฐบาลนี้ คอร์รับชันหนักที่สุด “ จึงถูกส่งออกมาจากกองเชียร์ทักโดยเข้าใจผิด คิดว่า เป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ ซึ่งสืบสาวเรื่อง ก็รู้ว่า “ ผู้ทำ “ รู้แต่จงใจ เพราะมีเจตนาไม่ดีโดยไม่มีการตรวจสอบวันเดือนปีที่พูด ทั้งๆที่ท่านอานันท์กล่าวในปี 2555 ซึ่งหมายถึง “รัฐบาลยิ่งลักษณ์”

• สภาพบ้านเมืองที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ต้องนำเสนอ” หลักการใหม่ คิดนอกกรอบ “ มาแก้ จึงจะเป็นไปได้เพราะ ระบบการเลือกตั้ง การเข้าสู่การเป็น ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ ,มีเส้นทางเดียว จากพรรคการเมือง

1. พรรคการเมืองใหญ่เก่า ที่เป็นรัฐบาลมาก่อน มีข้อบกพร่องผิดพลาดหลายอย่าง ทำทุกอย่างเพื่อเป็นรัฐบาล

เรื่องใหญ่เช่น

๐ จำนวนเงินที่ใช้แต่ละเขต สำหรับนักเลือกตั้ง 30- 50- 70 ล้าน

๐ การทำทุกอย่างทั้งถูกและผิด ซึ่ง กกต.จับไม่ได้ กระบวนการยุติธรรมตามไม่ทันกาล

2. แต่นักการเมืองที่ดี มีอุดมคติ ด้านหนึ่งไม่มีเงินทุนมาก และอีกด้านหนึ่ง จะทำแต่สิ่งที่ดี ถูกต้อง ชอบธรรมฉะนั้น การเอา ระบบพรรคการเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำกันมาก จะนำมาแก้ไขความเหลื่อมล้ำของสังคมจะได้ฤารัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ปี 2560 ที่ต้องการลดบทบาทของนักการเมืองเก่า จึงถูกพรรคใหญ่โจมตีหนัก

• จบท้ายด้วย คำกล่าวของ “ ไอน์สไตน์ “ ถึง สิ่งที่นักการเมืองทำอยู่ และ แนะทางออก

คือ ความวิกลจริต : กำลังทำบางสิ่งบางอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีก และคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง ( เป็นไปไม่ได้ )

เราไม่อาจแก้ปัญหาได้ ด้วยวิธีคิดวิธีเดียวกับ ที่เราใช้สร้างมันขึ้นมา " ( ไอน์สไตน์ )

https://www.stock2morrow.com/ckfinder/userfiles/images/yt7eo.jpg

Sound of Silence - Dana Winner & Simon & Carfunkel [show

https://www.youtube.com/watch?v=ewaJDMY3zko

ชีวิตที่อยู่มาถึงวันนี้ พอมั่นใจตัวเอง เพราะมีหลักคิด คิดดีทำดี เพื่อตนเองผู้อื่นใช้สติปัญญานำเพราะ ป๋าแม่ เพียรพยายามเฝ้าสอนด้วยคำพูด ที่สำคัญกว่า คือ การกระทำ ทำดีเพื่อลูก ให้ลูกทำดีตาม
ตอกย้ำด้วยคำสอนพร่ำบ่นทุกเช้าเย็น จากบราเดอร์ มาสเซอร์ โรงเรียนอรุโณทัย อัสสัมชัญลำปางตามยายไปวัดเชียงรายวัดม่อนกระทิงลำปาง สวดมนต์ฟังหลวงพ่อเทศ ให้ทำดีตามพระพุทธเจ้า เป็นคนดีมาเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อาจารย์ทุกท่าน และคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ชูตราธรรม ให้ทำดีมาเป็นนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฟังเพลงมหาจุฬาลงกรณ เพลงปราสาทแดง งานค่ายอาสาสมัครฯผ่านร้อนผ่านหนาว เรื่องตัวเองและการสู้เพื่อบ้านเมือง ผ่านมาได้เพราะได้หลักคิด “บวร “ บ้านวัดโรงเรียนมองไปในสังคม เห็นคนตั้งใจทำดี ก็สุขใจ เห็นคนไม่ดีกระทำต่อคนดี ทุกรูปทุกแบบ บางคนสู้ บางคนเริ่มท้อหลายสวยหล่อคนเคยดี แต่ใจไปติดยึดอะไร อคติอวิชชา โลภโกรธหลง จึงอ้าปากใส่ร้ายคนดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

ฝากเตือน คนเคยดีปากกล้าคิดว่าแน่ ด่ากราดผู้อื่น,รัฐบาลที่เห็นต่าง ด้วยถ้อยคำรุนแรง: หัดส่องกระจกบ้าง จึงขอส่งกำลังใจ ให้คนดีสู้ต่อไป : คนดีไม่มีวันตาย ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี ความดีไม่มีวันตาย https://www.youtube.com/watch?v=uXhm6kY67cM https://www.youtube.com/watch?v=tWq_AqHezvM

แม้ไม่มีใครรู้ แต่เรารู้ รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร ก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ

ฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไร ไม่ได้หวังให้ใครจดจำ

แม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นซักคำ ไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจ

**จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้าย

ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไป เหลือไว้แต่คุณงามความดี

ขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี

โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย

โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย

ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย

คนดีไม่มีวันตาย คนดีไม่มีวันตาย คนดีไม่มีวันตาย คนดีไม่มีวันตาย

https://www.youtube.com/watch?v=tWq_AqHezvM

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน