ล่วงพ้นปีใหม่สากล (1 มกราคม) แล้ว เดี๋ยวก็วันตรุษจีน (ปีใหม่จีน) และเดี๋ยวเดือนหน้า (กุมภาพันธ์)ก็วันใหม่ปีใหม่ไทยอีก เพราะจะมีการเลือกตั้งแล้ว “กบ(ไทย)เลือกนาย” แล้วอาจจะมีรัฐบาลใหม่ (ถ้าโชคดี)

มีเวลากัน (ตั้ง) หกสิบวัน อาจจะพอสำหรับคิดพิจารณาเลือก “ผู้แทนราษฎร” แต่เลือกแล้วอาจต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลนานหน่อยนะ เพราะอาจจะมีการฟ้องร้องกันอุตลุต แต่ที่ไม่ต้องรอ คือการรวมตัวกันในชุมชน ร่วมใจกันจัดงานอนุรักษ์งานจารีตประเพณี จัดกันเองได้ ลงขันแรงงาน คิดเองทำเอง แสดงเอง...ก็ยังได้

เลิกเสียทีเถิด การใช้เงินไปจ้างบริษัทเอกชนมาจัด อีเว็นต์ (Events) ไล่ชาวบ้านเจ้าของชุมชนผู้เคยเป็นเจ้าของงานตัวจริง ให้กลายเป็นเหมือนคนตีตั๋วเข้าไปชมการแสดงที่จัดโดยบริษัท โดยที่เจ้าของงานคือชาวบ้าน ไม่มีส่วนคิด ประดิษฐ์ ร่วมกับงานเลย

มันเป็นงานบุญประเพณีของบ้านเราเองแท้ ๆ แต่กลับปล่อยให้ใครที่ไหนไม่รู้ มาจัดงาน เช่น อบต. ห้าแห่งรวมเงินกันจัด เพ่อให้มีเงินพอสำหรับ “จัดจ้าง” บริษัทสร้างอีเวนท์ แต่ดั้งเดิมเป็นงานตามประเพณีของชุมชน “คิดเอง ทำกันเอง เพื่อชาวบ้านเอง” แต่ปัจจุบันกลายเป็นงานแสดงโดยบริษัทจัดอีเวนท์ที่คิดเหมือน ๆ กันทุกภูมิภาค

ปีใหม่แล้วเราชาชุมชนมาฟื้นฟูงานประเพณีที่เป็นของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน และเพื่อชาวบ้านกันเถิด มาทำให้เป็นก้าวแรกของชาบ้านเจ้าของุมชน จัดงานบุญประเพณี “ของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน เพื่อชาวบ้าน”

งานแรกอาจจะขลุกลักนิดหน่อย เพราะชาวบ้านร้างเรื้อมานาน ปล่อยให้ผู้บริหารตำบลจัดแบบห่างร้างประเพณีของตนเองกันมานานแล้ว เอาเน่าะ สู้เนาะ พี่น้อง....

มาจัดกันเองเถิดห้เงินรายได้ หมุนเวียนกระจายกันอยู่ในชุมชนเราเอง