"กฤษฏา" สั่งด่วนผู้บริหารทุกหน่วยงาน ใช้ช่องทางวิทยุ-สื่อสาร ในพื้นที่ ตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามพายุ "ปาบึก" ตลอด24 ชม.เตือนประชาชน ทำเส้นทางระบายน้ำ อพยพสัตว์ เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.62 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์พายุ "ปาบึก" โดยให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารในกระทรวงเกษตรฯ ทุกสังกัด ขอให้รีบสั่งการทางวิทยุ-ช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางไปยังหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วย พร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชม.ทั้งด้านการสูบน้ำ การอพยพปศุสัตว์การเตือนประชาชนด้วย อย่าให้ช้าจนเสียการรวมทั้งมอบหมายผู้ตรวจราชการไปตรวจติดตามด้วยเพื่อเป้าหมายลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดขอทราบผลทุกระยะด้วย

ทั้งนี้ จากการประชุมกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช) ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมการเผชิญเหตุ กรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” แนวโน้มสถานการณ์ส่งผลกระทบวันที่ 3-5 มกราคม 62 โดยปริมาณฝน 200-300 มม/วัน คลื่นเข้าฝั่งความสูง 3-5 เมตร

การปฏิบัติการทุกหน่วยของกระทรวงเกษตรฯ และกรมชลประทาน ได้แก่
1.ประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงเตรียมป้องกันเหตุ โดยติดตามเส้นทางพายุ ปริมาณฝน ปริมาณน้ำท่า คลื่นจากพายุ (strom surge) เพื่อดำเนินการพร่องน้ำระบายน้ำ รองรับมวลน้ำ และบริหารจัดการน้ำในเขื่อน อ่าง ขนาดต่างๆ ให้สอดคล้องขนาดและความรุนแรงของพายุ โดยในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ มอบหมายสั่งการ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 62

2.จัดสรรพกำลัง ยานพาหนะขนาดใหญ่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ระบบสื่อสาร/วิทยุสื่อสาร ความพร้อมประตูระบายน้ำ เสบียงอาหาร เสบียงสัตว์ เวชภัณฑ์ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในพื้นทีเมื่อเผชิญเหตุอุทกภัยก่อนหน้า

3.ร่วมปฏิบัติการตามแนวปฏิบัติของ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อย่างใกล้ชิด

4.ร่วมสนับสนุนการป้องกัน ระงับยับยั้ง เรือประมง ตามประกาศงดเดินเรือของ จังหวัด

5.เตรียมพร้อมเพื่อการหยุดยั่งความเสียหาย การประเมินความเสียหาย และการฟื้นฟู ด้านการเกษตร เมื่อพายุได้ผ่านไปโดยเร็ว