วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.09 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ลานพญานาค) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวหนองคาย ชาวลาว และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 67 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว เป็นการต้อนรับสิ่งใหม่ๆ ในวันขึ้นปีใหม่ปี 2562 กันอย่างคึกคัก

ทั้งนี้นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนที่มาร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ว่าเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่าน มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีเงิน มีทองใช้ตลอดปีและ ประพฤติปฏิบัติตน แต่สิ่งดี ๆ มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศไทยของเราร่มเย็นและเป็นสุข ตลอดไป.