เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) โดยมีพระครูโสภณภัทรกิจ เจ้าคณะตำบลในเมืองชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดมนต์ปี 2561 รับปีใหม่ 2562

ตามโครงการ “ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถิพุทธ” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุข ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา
โดยบรรยากาศในพิธีตั้งแต่เวลา 20.00 น. พระอธิการเวนิช สุนฺทโร (พระอาจารย์นาวา) เจ้าอาวาสวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย ได้นำสวดมนต์บท นพเคราะห์เสริมบารมีรับปีใหม่ 2562 หลังจากนั้นพระครูโสภณภัทรกิจ เจ้าคณะตำบลในเมืองชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา(พระอารามหลวง)ได้บรรยายพระธรรมเทศนาให้แก่อุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าร่วมงานพิธี

หลังจากนั้นเวลา 22.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และเปิดกรวยสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และ ประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีตามบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนชาวไทย ครอบครัวและตนเองให้มีความสุข

ขณะที่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานฝ่ายฆารวาสได้ กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งลั่นฆ้องชัยมงคล 9 ครั้ง ก่อนที่คณะพระสงฆ์จะเจริญชัยมงคลคาถา (ชยันโต) บทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุง) ประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธี ที่มีมากว่า 1,000 คน เป็นอันพิธีรับวันใหม่ ปีใหม่ ปีกุน 2562 นี้อย่างคึกคักอีกด้วย

ชัยภูมิ/มัฆวาน วรรณกุล