สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้อง-เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*...

ลือกันข้ามปี กับข่าวเลื่อนการเลือกตั้งจาก 24 กุมภาพันธ์ออกไปอีก 1 เดือน เรื่องนี้สุดท้ายเชื่อกันว่าคงเป็นแค่ “การโยนหินถามทาง” กระนั้น เมื่อไม่มีกระแสตอบรับ “ กกต.”จึงต้องรีบแถลงชี้แจงให้ชัดเจน อย่าปล่อยให้อึมครึม เพราะเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ กตต.เอง ...*...

นี่ก็เหมือนกัน ตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์ข้ามปี สำหรับ ป.ป.ช. หลังมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 3 ให้พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรัฐมนตรีกลาโหม ไม่มีความผิดจากข้อกล่าวหาจงใจยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จจากกรณี “แหวนแม่-นาฬิกาเพื่อน” ...*...

ส่วนที่ วรวิทย์ สุขบุญ เลขาฯ ป.ป.ช. ยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาข้อกล่าวหาพลเอกประวิทย์เป็นไปตามหลักกฎหมาย และขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ป.ป.ช. มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไรนั้น “เจ้าพระยา”ว่าบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องรอเวลาให้คำตอบ กรรมการ ป.ป.ช.เสียงข้างมากทั้ง 5 คน ไม่ว่าจะเป็น ปรีชา เลิศกมลมาศ ณรงค์ รัฐอมฤต วิทยา อาคมพิทักษ์ สุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ ที่ร่วมกันลงมติให้พลเอกประวิทย์ไม่มีความผิด น่าจะออกมาอธิบายให้สังคมได้หายข้องใจกับ 4 คำถามจากมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ไล่เรียงตั้งแต่ 1. หากมีข้าราชการคนหนึ่งไปยืนเงินญาติที่รักใคร่มาโดยเขาไม่คิดดอกเบี้ย มีเมื่อไหร่ค่อยใช้คืน หนี้ก้อนนี้ต้องแสดง บัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 2.หากมีหนี้สินต้องแสดงบัญชี ดังนั้นการยืมของแพงจำนวนมาก และต้องใช้คืนย่อมไม่ต่างกับการเป็นหนี้จริงหรือไม่ 3.ป.ป.ช.มีข้อมูลไหมว่านาฬิกาทั้ง 22 เรือนนั้น แต่ละเรือนยืมมาช่วงเวลาไหน ยืมนานแค่ไหน เรือนไหนบ้างที่ยังสวมใส่อยู่ แม้คนที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของเสียชีวิตไปแล้ว และ 4. เรื่องนี้ต่างอย่างไรกับกรณี สุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ถูกสืบเสาะหาข้อมูลจนเอาเขาติดคุก ถึงจะอ้างว่า รถตู้ที่เป็นหลักฐานนั้น “ยืมเข้ามาเช่นกัน” ...*...

รวมทั้งควรไข 3 ข้อข้องใจด้านกฎหมายที่ อานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งไว้ นั่นคือ 1.ปัญหาการไม่ตั้งประเด็นชี้มูลให้ถูกต้อง เพราะจากการติดตามข้อมูลไม่พบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีการกำหนดแนวทางการวินิจฉัย ด้วยการวางประเด็นเป็นลำดับขั้นตอนโดย (1) นาฬิกาที่อยู่ในการครอบครองของพลเอกประวิทย์เป็นสิ่งที่ต้องระบุในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่ (2)พลเอกประวิทย์จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือไม่ ...*...

2.ปัญหาการอ้างหลักกฎหมายทรัพย์สินที่ผิดอย่างร้ายแรง เนื่องจากการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยกเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1369 มาใช้รองรับข้อสันนิษฐานว่าเพื่อนพลเอกประวิทย์เป็นเจ้าของนาฬิกานั้น เป็นการเข้าใจผิดในหลักกฎหมายดังกล่าว ...*...

และ 3.ปัญหาการกล่าวอ้างเรื่องที่ไม่เป็นประเด็น ทั้งนี้จากตอนท้ายของมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีประโยคแพลมขึ้นมาว่า เพื่อนพลเอกประวิตรไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่ได้เป็นข้อความที่เกี่ยวกับประเด็นในการชี้มูลแต่อย่างใดเลย ที่ประชาชนอยากรู้คือ พลเอกประวิตรจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือไม่ และนี่ต่างหากคือประเด็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องตั้งหลักให้มั่นในการทำหน้าที่ ไม่ใช่เลี้ยวออกไปกล่าวถึงเรื่องอื่น ประชาชนไม่ได้อยากรู้ว่าเพื่อนพลเอกประวิตรผุดผ่องหรือไม่ ...*...

“เจ้าพระยา”ว่าไม่ว่าในที่สุดแล้ว การเคลื่อนไหวเข้าชื่อเพื่อถอดถอน 5 ป.ป.ช.เสียงข้างมากที่ลงมติให้พลเอกประวิตรพ้นผิด จะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ศักดิ๋ศรี และเกียรติภูมิที่องค์กรอิสระเช่นป.ป.ช.พึงมีในวันนี้ ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นใด ต่างน่ารู้อยู่กับใจตัวเองดี ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. เวลา 08.30 น. ชโย กรุ๊ป จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น...*...

13.00 น.นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "คนเก่ง คนดี มีสุข และมีทักษะอาชีพ" ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างแห่งปี 2561 ประเภทเหตุการณ์สำคัญแห่งปี 2561 เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ให้ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ โดยมี นิติกร กรัยวิเชียร ประวิช สุขุม และ ม.ล.รดีเทพ เทวกุล ร่วมงาน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รางวัลยอดเยี่ยม...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลยอดเยี่ยม EIA Monitoring Awards 2018สหวิริยาสตีลอินดัสตรี โดย จิร โชตินุชิต ผช.กก.ผจก.อาวุโส รับรางวัลโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 ยอดเยี่ยม EIA Monitoring Awards 2018 ประเภทอุตสาหกรรม

เปิดตัวธุรกิจโลจิสติกส์...Siu To Tse ประธาน ไทย ฟินเทค เป็นประธานเปิดตัวธุรกิจโลจิสติกส์และสมาร์ทล๊อคเกอร์ภายใต้ชื่อบี บ๊อกส์เพื่อให้บริการชาวไทยอย่างเป็นทางการ โดยมี อลงกรณ์ พลบุตร ร่วมพิธีเปิดงาน ที่โรงแรมแชง-กรีล่า กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

สร้างโอกาสที่ดี...ภิมุข ดำรงอ่องตระกูล ตัวแทนจาก ออพติคัล 88 (ประเทศไทย) และ ชนิดาภา ส่งแสงทอง ตัวแทนจาก บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) ร่วมบริจาคเงินจำนวน 128,532.80 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กภายใต้โครงการ ดวงตาใส ใจอิ่มบุญ ทั้งหมด 3 โรงเรียน คือ บ้านทานตะวัน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ด้วยการอุดหนุนของขวัญและของชำร่วย เพื่อร่วมสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆ ที่มูลนิธิเด็ก นครปฐม

สร้างสรรค์...กลุ่มสิงห์อาสา พร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ดีไซน์ ฟอร์ ดีแซสเตอร์ สร้างสรรค์แปลงเกษตรลอยน้ำที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถนำมาปรับใช้เมื่อเกิดอุทกภัย ที่โรงเรียนบ้านไทรงาม สุราษฎร์ธานี โดยมี พรรณี ปิ่นแก้ว และ วิภาวี คุณาวิชยานนท์ ครู นักเรียน และชาวบ้าน บ้านไทรงามสร้างแปลงเกษตรลอยน้ำร่วมกัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน