วันนี้ (29 ธ.ค.) เวลา 5 โมงเย็น ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์มีริ้วขบวนบุษบกพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปสำคัญ 12 ประเทศ และไทย นำไปประดิษฐานชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในปีใหม่

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสวัสดิมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ฟังพระธรรมเทศนาเป็นเข็มทิศชีวิต จัดริ้วขบวนบุษบกอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก 12 ประเทศ พร้อมกับพระบรมสาริกธาตุ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของไทย ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามร่วมในริ้วขบวน และประดิษฐานชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นับเป็นครั้งแรกของโลก พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญทั้ง 13 ประเทศ มาประดิษฐานอยู่สถานที่เดียวกัน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถึงวันที่ 6 ม.ค. 62

สำหรับริ้วขบวนบุษบกอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ 13 ริ้วขบวน จะเคลื่อนริ้วจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง เวลา 17.00 น. ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ริ้วขบวนประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน พระพุทธรูปและวัดเส้าหลิน, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พระศากยมุนี วัดเมนดุดเกะชวา ประทับนั่งห้อยขา และบุโรพุทโธ พุทธสถานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พระพุทธรูปศรีอริยเมตตรัย วัดโต๋งเลิม เมืองญาจาง และเจดีย์วัดเฉินก็วก วัดเก่าแก่ในกรุงฮานอย, สาธารณรัฐอินเดีย พระพุทธเมตตาปางมารวิชัยสมัยปาละ ในวัดพระมหาโพธิ ใกล้ค้นพระศรีมหาโพธิ์ ต.พุทธคยา และพระมหาโพธิ์เจดีย์, ประเทศญี่ปุ่น พระพุทธรูปไดบุทสึ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ แบะวัดโทไดจิ วัดพุทธ ในเมืองนะระ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก, ประเทศมองโกเลีย พระพุทธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดในโลก และวัดกานดาน วัดคู่บ้านคู่เมือง

ราชอาณาจักรกัมพูชา พระแก้วมรกต วัดเจดีย์เงินและนครวัด ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงปลายศตวรรษที่ 12, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พระพุทธรูป พระบางพุทธลาวรรณที่ประดิษฐานอยู่ในหอพระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร และพระธาตุหลวง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พระพุทธรูปพระมหามัยมุนีที่วัดมหาชัย เมืองมัณฑะเลย์ และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ประเทศสิงคโปร์ หลวงพ่อโต พระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่โตปางมารวิชัย และวัดพระเขี้ยวแก้ว วัดจีนศิลปกรรมสมัยราชวงศ์ถัง, สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พระพุทธรูปในวัดเกลานียาราชมหาวิหาร และเจดีย์ถูปาราม เจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะศรีลังกา, ราชอาณาจักรภูฏาน พระพุทธรูปดอร์เดนมา ประทับนั่งบนวัชระอาสน์และวัดทักซัง ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง และริ้วขบวนสุดท้ายประเทศไทย พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล

นอกจากนี้ในคืนส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม สวดมนต์ข้ามปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ครั้งนี้ได้เชิญสมเด็จพระสังฆราช สังฆนายก และผู้นำสงฆ์จาก 12 ประเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของพุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนาเป็นเข็มทิศชีวิต ในส่วนด้าน 3 ศาสนา พราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ ได้เปิดศาสนสถานแต่ละแห่งจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกัน