กรมชลฯ จัดรอบเวรส่งน้ำรอบ 2 ให้ชาวนาสามง่าม จ.พิจิตร เริ่มหลังปีใหม่ หลังชาวนาขอร้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานส่งน้ำคลองซอย ซี35-ซี38 ในรอบเวรการส่งน้ำรอบต่อไป แก้ปัญหาน้ำไปไม่ถึงปลายคลอง

วันนี้ (28ธ.ค.61) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร ประสบปัญหาน้ำไปไม่ถึงปลายคลอง โดยขอมีส่วนร่วมในการบริหารจัดน้ำ ในพื้นที่คลองซอย ซี35–ซี39ว่า เป็นคลองในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ชลประทานรวม 22,000 ไร่ ซึ่งเป็นคลองซอยของระบบส่งน้ำคลอง ซี 1 ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรพิษณุโลก พื้นที่ชลประทาน 593,677 ไร่โดยได้วางแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ แบบรอบเวรการรับน้ำ 6 วัน หยุดรับน้ำ 15 วัน

ทั้งนี้ จากการประชุมหารือกับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในคลอง ซี35 และ ซี38 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดโนนห้วยปัด ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร มีข้อสรุปว่า กรมชลประทานจะควบคุมระดับน้ำในคลอง ซี1 ด้านหน้า ท่อระบายน้ำปากคลอง ซี35 ที่ระดับ +40.729 เมตร และให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองซอย ซี35 เป็นผู้บริหารงานส่งน้ำในคลอง ซี35 – ซี39 ซึ่งรอบเวรการส่งน้ำรอบที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการทำนาปรังในฤดูน้ำแล้งปีนี้