กรมประมง ส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 จัดตั้งจุดบริการประชาชน พร้อมเปิดอควาเรี่ยม 7 แห่ง ให้เข้าชม ฟรี!

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม ภายใต้ “โครงการส่งสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2.เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ 3.ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้งให้จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยในส่วนของกรมประมง เพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2562 ได้เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในความดูแลของกรมประมง จำนวน 7 แห่งให้ประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561-12 มกราคม 2562 :
-สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ภายในกรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2940 6543
-สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 โทร. 0 3865 3741
-สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน เลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 โทร.0 3943 3216-8 ซึ่งที่นี่ จะมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการเลี้ยงปลาในกระชังในศูนย์ฯ ด้วย
-สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศปจ. เขต 1 พะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 0 54431 1251
-สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศปจ. เขต 2 นครสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 นครสวรรค์ ตำบลเชิงชม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 0 5627 4501
-สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภาคอีสาน ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 สกลนคร ตำบลเชิงชม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 0 4271 1447
-สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 โทร. 0 3651 0520

“ทั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญแก่เกษตรกรและประชาชนชาวไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังในการคืนความสุขให้คนในชาติ ด้วยการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสุขกระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวชมอควาเรี่ยมของกรมประมง ซึ่งนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความรู้ด้านสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและทะเลอีกมากมาย”รองอธิบดีกรมประมง กล่าว