ผลสำรวจเหตุผลคนรุ่นใหม่นิยมเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น แบบอย่างจากพ่อแม่ ตามเพื่อนหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ (ไอดอล) เช่น ดารา นักร้อง
จากการเปิดเผย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็กเยาวชนและประชาชน ระหว่างวันที่ 6 – 17 ธ.ค.2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 7,691 คน ครอบคลุมทั่วประเทศ ในหัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม” ผลสำรวจพบว่าประชาชนร้อยละ 78.03 ทราบว่า เป็นปีแรกที่ประมุขสงฆ์และประธานสงฆ์ของต่างประเทศและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นครั้งแรก ขณะที่ประชาชนร้อยละ 65.41 ตั้งใจจะไปสวดมนต์ข้ามปี (31 ธ.ค.61–1 ม.ค. 62) เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
นอกจากนี้ผลสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 80.91 ระบุว่าจะไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้าน รองลงมาร้อยละ 10.48 จะไปสวดมนต์สถานที่อื่นๆ อาทิ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อุทยานประวัติศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติธรรม และบุคคลที่จะชวนไปสวดมนต์ข้ามปีด้วย พ่อแม่ คนรัก และเพื่อน เมื่อสอบถามเหตุผลคนรุ่นใหม่นิยมเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น เป็นแบบอย่างจากพ่อแม่ และตามเพื่อนหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ (ไอดอล) เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง
ส่วนกิจกรรมที่ประชาชนสนใจเข้าร่วมในช่วงสวดมนต์ข้ามปีมากที่สุด ได้แก่ สวดมนต์ข้ามปี สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก 13 ประเทศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล และหลังสวดมนต์ข้ามปีหรือต้อนรับปีใหม่ ร้อยละ 79.29 จะทำบุญตักบาตร รองลงมา ขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่และเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ บุพการี และจะพักผ่อนอยู่กับบ้าน