พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากทม.เสนอญัตติขอให้กทม.รายงานการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เนื่องจากกทม.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และรับโอนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งในการบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ นั้น กทม.ต้องบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ อาทิ การบริหารรายได้ทรัพย์สินและที่ดินของโครงการ การโอนภาระทางการเงิน ภาระผูกพันกับหน่วยงานอื่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าระบบหากผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายจากรถไฟฟ้าสายอื่นของ รฟม. ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับภาระหนี้สินที่กทม.ได้รับโอนมาตามโครงการด้วย

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ขณะนี้ กทม.กำลังหาบริษัทเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดแนวเส้นทาง ตามระเบียบว่าด้วย พ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ.2556 ของกระทรวงการคลัง ในรูปแบบPPP Net Costซึ่งจะใช้วิธีประมูล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาสัญญาการร่วมทุน และคาดว่าจะได้เอกชนผู้รับสัมปทานในเดือน ม.ค.62 โดยในส่วนของรายละเอียดการลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กทม.จะดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งก่อนจะลงนาม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว โดยจะส่งข้อสังเกตให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป