บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมจิตอาสา “BEM ชวนร้องเพลง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง โดยชมรมดนตรี BEM ร่วมเล่นดนตรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆอย่างอบอุ่น ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)