เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562 นิมนต์พระสงฆ์ 459 รูป มารับบิณฑบาต พร้อมรับพรวันขึ้นปีใหม่จากเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่

วันนี้ (25 ธ.ค.61) นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้เตรียมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันปีใหม่ตามหลักสากลนิยม อีกทั้งยังเป็นประเพณีไทยที่ยึดหลักปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน และทางเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว

โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น.ที่บริเวณถนนรมย์บุรี หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ นอกจากเป็นการตักบาตรตามประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานศิลปะอันดีงาม ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การตักบาตรพร้อมกันที่บริเวณปะรำพิธี โดยมีพระเถระ 20 รูป และพระสงฆ์ 459 รูป พร้อมกันที่บริเวณปะรำพิธี ในเวลา 06.00 น. หลังจากนั้น นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานพิธี ฝ่ายฆราวาส และรับศีลจาก พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อวยพรวันขึ้นปีใหม่ หลังจากนั้น นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่ และนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ให้กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ โดยประธานสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชน ผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นประธานสงฆ์ นำพระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต เป็นอันเสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ที่ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่

ขวัญชัย หาญประโคน /บุรีรัมย์