สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ขอเชิญสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานนวัตกรรมการเกษตรในสาขาเครื่องจักรกล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาเกษตรดิจิทัล และ สาขาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการ Inno4farmers: การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมทั้งมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งรายละเอียดผลงานเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ inno4farmers@gmail.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2562 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 11 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 092-592-4553 หรือติดตามข่าวสารผ่าน facebook.com/pg/inno4farmers