พระครูภาวนากิตตคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา พระเกจิอาจารย์ยุคกลางเก่ากลางใหม่ ผู้ทรงไว้ซึ่งศีลาจารวัตรอันงดงาม มีความสมถะ และเป็นพระนักพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาและการศึกษาจนเป็นที่เชิดชู ท่านไม่นิยมสร้างวัตถุมงคล วัตถุมงคลที่ท่านสร้างจึงมีน้อยมากและเป็นที่หวงแหนยิ่งนัก โดยเฉพาะเหรียญหล่อรุ่นแรก ซึ่งสร้างขึ้น 2 พิมพ์ คือ พิมพ์หน้าเสือและพิมพ์คอน้ำเต้า

หลวงพ่อน้อย

พระครูภาวนากิตติคุณ หรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เป็นชาวตำบลธรรมศาลา เกิดที่บ้านหนองอ้อ ในปี พ.ศ.2426 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่ำเรียนหนังสือไทยและขอมกับพระครูปริมานุรักษ์ (นวม) เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา ตั้งแต่เยาว์วัย พออายุได้ 15 ปีบิดาได้นำไปฝากศึกษาต่อกับพระอธิการชา เจ้าอาวาสวัดสามกระบือเผือก และบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุครบบวชในปี พ.ศ.2446 จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดธรรมศาลา ได้รับฉายา “อินทสโร” ท่านเป็นพระภิกษุที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาวิทยาการต่างๆ ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ และได้รับการถ่ายทอดวิชาพุทธาคมตลอดจนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อกอน วัดบ่อตะกั่ว พระครูปริมานุรักษ์ (นวม) วัดธรรมศาลา ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูทักษิณานุกิจ (แจ้ง) พระอาจารย์อู๊ด หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ซึ่งล้วนเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาอาคมในสมัยนั้นทั้งสิ้น

เหรียญหลวงพ่อน้อย พิมพ์คอนํ้าเต้า

ในปี พ.ศ.2455 พระครูปริมานุรักษ์ (นวม) มรณภาพลง ท่านจึงรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลาสืบต่อมา ท่านทำการพัฒนาวัดธรรมศาลาจากวัดเล็กๆ สร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ฌาปนกิจสถาน และเสนาสนะต่างๆ จนวัดมีความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ ยังพัฒนาการศึกษาสำหรับกุลบุตรกุลธิดา โดยสร้างโรงเรียนประชาบาลให้เด็กๆ ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ในปี พ.ศ.2511 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ พระครูภาวนากิตติคุณ ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2513 สิริอายุ 83 ปี 67 พรรษา

เหรียญหลวงพ่อน้อย พิมพ์หน้าเสือ

เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย พิมพ์คอน้ำเต้า หนึ่งเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2497 เป็นเนื้อโลหะผสมระหว่างทองเหลืองและทองคำ รวมทั้งเนื้อแร่เกาะล้าน เนื้อจะมีกระแสเหลืองอมเขียว ลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนใบเสมา แต่ตรงข้างเว้าเข้ามาคล้ายน้ำเต้า จึงใช้เรียกชื่อพิมพ์คอน้ำเต้า พิมพ์ด้านหน้า ขอบโดยรอบเป็นลายกนก ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อน้อยครึ่งรูป ด้านหลัง พื้นเรียบ ตรงกลางเป็นยันต์ “นะ” ขดเป็นวงแล้วขึ้นยอดเป็น “อุณาโลม” หรือที่เรียกกันว่า “ยันต์นะทรงแผ่นดิน”

เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย พิมพ์คอน้ำเต้า นี้ มีการสร้างขึ้นอีก 2 ครั้ง คือ ปี พ.ศ.2502 และปี พ.ศ.2512 แต่จะมีตัวเลขครั้งในการสร้างกำกับ และเนื้อโลหะที่แตกต่างกัน

สัปดาห์พระเครื่อง ราม วัชรประดิษฐ์