ปฏิทินจันทรคติไทย วันนี้วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ กรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” ๙ องค์ ล้วนเป็นพระพุทธรูปรัตนชาติ (แก้ว) วรรณะต่างๆ ในปางมารวิชัย ให้ประชาชนสักการะ
ในสมัยโบราณมักเรียกรัตนชาติเหล่านี้ว่า “แก้ว” เปรียบดุจพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยแก้วทั้งสาม ทั้งยังเป็นอัญมณีสูงค่าอันหาได้ยาก ถือว่ามีค่ามากดุจแก้วสารพัดนึก แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีค่ากว่าพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะ ซึ่งแต่ละสีจะมีชื่อและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้พระพุทธรูปรัตนชาติทั้ง ๙ องค์ ยังแสดงปางมารวิชัย อันเป็นภาวะที่มั่นคงไม่ไหวติงต่อภยันอันตรายทั้งปวง

พระแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง ๑ ใน ๙ องค์พระพุทธรูปรัตนชาติ (แก้ว) แสดงปางมารวิชัย สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ให้คุณด้านเมตตามหานิยม และป้องกันอัคคีภัย เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัญเชิญพระพุทธรูปรัตนชาติ (แก้ว) ๙ องค์ โดยมีพระพุทธสิหิงค์เป็นประธาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ให้ประชาชนสักการะ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อเนื่องเป็นเวลา ๑ เดือน

เกร็ดความรู้ "บูรพา โชติช่วง" เรียบเรียง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน