นายวีรพงษ์ รักอักษร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ. ศุภาลัย (คนที่ 5 ขวามือ) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่างกรมอนุรักษ์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปั้นวิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน