เทศบาลนครตรัง ยังอ่วม บ้านเรือนกว่า 400 ครัวจมใต้บาดาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโรงครัวสนามช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วม สร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง

ที่จังหวัดตรัง วันที่ 21 ธันวาคม สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครตรัง โดยที่มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลหลากมาจากคลองนางน้อย อ.นาโยง จ.ตรัง ไหลลงคลองน้ำเจ็ดในเขตเทศบาลนครตรัง ส่งผลให้ชุมชนที่ตั้งติดคลองน้ำเจ็ดเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน จำนวน 5ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชุนกะพังสุรินทร์ ,ควนขัน , ควนขนุน, สรรพากร และชุมชนหลังสนามกีฬา ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 400 ครัวเรือน กว่า 2,000 คน ระดับน้ำลึกประมาณ 1.20 เมตร เบื้องต้นทางเทศบาลนครตรัง ทำข้าวกล่องและน้ำนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้รับประทานเพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานรถครัวสนามไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ เทศบาลนครตรัง เพื่อประกอบอาหารให้แก่ราษฎร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยครั้งนี้

“ทั้งนี้ ในแต่ละวันโรงครัวพระราชทาน จะมีการเตรียมอาหารให้เพียงพอ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เทศบาลนครตรังได้มีอาหารที่สดและใหม่รับประทาน ราษฎรล้วนมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยโรงครัวพระราชทานวันนี้มีนายกเทศมนตรีนครตรัง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครตรัง ครู นักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมประกอบอาหาร ก่อนที่จะนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึง” นายอภิชิต กล่าว

นายอภิชิต กล่าวอีกว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว เนื่องจากฝนหยุดตกมาตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม คาดว่าอีก 1-2 วันคงกลับสู่ภาวะปกติ จากนั้นจะได้มีการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป