รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งเร่งสำรวจช่วยเหลือเกษตรกรภาคใต้ ประสบอุทกภัยโดยเร็วที่สุด ย้ำกรมชลฯติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ไว้จุดเสี่ยงภัยน้ำท่วม 75 จุดใน16จว.เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฤดูภาคใต้อย่างใกล้ชิด

วันนี้ (20 ธ.ค.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ว่า ตนมีความห่วงใยประชาชนและเกษตรกรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรเพื่อวางมาตรการการช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนเกษตรกรโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ก่อนเข้าฤดูฝนภาคใต้ ได้เน้นย้ำกรมชลประทาน ให้นำเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องมือเปิดทางน้ำ ไปติดตั้งไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 75 จุดใน 16 จังหวัด เพื่อสามารถดำเนินการช่วยพื้นที่ได้ทันท่วงที พร้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำหลากหรือน้ำท่วมขัง โดยเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดรวมทั้งป้องกันพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ กรณีมีน้ำท่วมขังระบายออกจากพื้นที่ให้กลับสู่ปกติโดยเร็วภายใน1-2 วัน รวมทั้งยังให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฤดูฝนภาคใต้อย่างใกล้ชิด