เกษตรฯ เร่งผลิตวัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์ ป้อนคนไทยได้มีอาหารปลอดภัยจากพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 5 ล้านไร่ ก่อนปี 64

วันนี้ (20 ธ.ค.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติครั้งที่2/2561ว่า มีการติดตามแผนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 5 ปี ระหว่างปี 60-64 ขณะนี้มีพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ 4.7 ล้านไร่ เหลืออีก 2 แสนกว่าไร่ จะครบตามเป้าหมาย5ล้านไร่ ทั้งนี้การส่งเสริมทำเป็นลำดับขั้นตอนจากเกษตรชุมชน เกษตรยั่งยืน เกษตรปลอดภัย จนถึงเกษตรอินทรีย์ แนวทางในการขยายพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ คณะกรรมการฯจะประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ (อพก.) จังหวัดเป็นฝ่ายเลขา บูรณาการขับเคลื่อนในเบื้องต้นทางกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัด 800 กว่าแห่ง ขณะนี้ได้รับวัถตุดิบปรุงอาหารในโรงพยาบาล ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยแล้ว116 แห่ง โดยจะมีเป้าหมายทำเกษตรอินทรีย์ป้อนโรงพยาบาล ให้ครบทุกแห่ง

สำหรับการขยายตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จะใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการจับคู่ค้า ให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะส่งให้ตลาดระดับบน จากผลผลิตจากการทำเกษตรอินทรีย์ สามารถขายได้มีกำไรมากกว่าเกษตรเคมี ร้อยละ30 จะยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน