เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ประธานการจัดการแข่งขันเดิ่น-วิ่งการกุศล "Tu Law Run วิ่งรอรันนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์” เปิดเผยว่า การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่10 มีนาคม 2562 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กม. ,ประเภทมาราธอน 10 กม. และประเภท 5 กม. โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆรวมถึงศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามกำลัง และความถนัด เพื่อเดิน-วิ่งให้เข้าเส้นชัยภายในกำหนดเวลา สำหรับผู้ร่วมแข่งขันประเภทฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.10 กม. ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรก ทั้งชายและหญิง จะได้รับเสื้อที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึก

ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รายได้จากหลังหักค่าใช้จ่ายการแข่งขันจะมอบเงินกองทุนนิติธรรมพัฒน์ของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นกองทุนที่สำคัญอันหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาการด้านวิชาการของคณะศาสตราจารย์อุดม

นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไตรลีก จำกัด กล่าวต่อว่า การแข่งขันเป็นตามมาตรฐานการจัดงานระดับสากล โดยจะมีระบบจับเวลา (chip timing) สำหรับผู้แข่งระยะ 21.10 กม. และ10 กม. จัดให้มีหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (BIB / เบอร์วิ่ง) สำหรับผู้เข้าแข่งขันในทุกระยะ มีจุดบริการน้ำดื่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกๆ2กม. รวมถึงหน่วยแพทย์ - พยาบาล พร้อมรถพยาบาลในเส้นทางการแข่งขัน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่23ธันวาคม 2561 จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมถึงสมารถติดต่อข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/TULawRun/