วันนี้ (20 ธ.ค.61) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับเทือกเขาบรรทัด วัดปริมาณฝนสูงสุดที่ อ.นาโยง ได้ 216 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.นาโยง อ.ย่านตาขาว อ.ห้วยยอด และอ.เมืองตรัง ซึ่งน้ำได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร ระดับน้ำสูงประมาณ 0.5-2 เมตร

ปัจจุบัน (20 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น.) น้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ อ.นาโยง ส่วนหนึ่งจะไหลไปลงคลองปะเหลียนและไหลลงสู่ทะเลอันดามันตามลำดับ อีกส่วนหนึ่งจะไหลลงสู่คลองนางน้อย และไหลลงไปสบทบกับแม่น้ำตรังที่ไหลผ่าน อ.เมืองตรัง ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำตรังเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่เอ่อล้นตลิ่ง โดยที่สถานี X.228 บ้านกลาง อ.เมืองตรัง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 92 เซนติเมตร หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 340-350 ลบ.ม./วินาที ในช่วงเวลาประมาณ 12.00-13.00 น. ของวันนี้(ต่ำกว่าตลิ่ง 70-80 เซนติเมตร) ส่วนที่สถานี X.234 บ้านป่าหมาก อ.เมืองตรัง ระดับต่ำกว่าตลิ่ง 1.81 เมตร หากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 340-350 ลบ.ม./วินาที ในช่วงเวลาประมาณ 19.00-20.00 น. ของวันนี้ (ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 70-80 เซนติเมตร) ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครตรัง

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานตรัง ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง ที่อำเภอเมืองตรัง แยกเป็นบริเวณวัดประสิทธิชัย 2 เครื่อง และบริเวณท่อระบายน้ำ (ทรบ.) ต่อยไห 2 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ที่โครงการชลประทานตรัง อีก 13 เครื่อง ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ยังสามารถผันน้ำบางส่วนจากแม่น้ำตรัง ด้วยคลองผันน้ำที่กรมชลประทานกำลังดำเนินการก่อสร้าง (โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง) อยู่ในขณะนี้ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ประสานบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชน ให้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างทั่วถึงแล้ว