เกษตรฯ ปัดล็อคสเป็กบริษัทผลิตล้อยางร่วมโครงการ "ช้อปยางล้อช่วยชาติ" ระบุก่อนเริ่มโครงการเชิญทุกบริษัท และสภาอุตสาหกรรม มาขอความร่วมมือเพิ่มใช้ยางในประเทศ กล่อมให้ซื้อยางโดยตรงจากสถาบันเกษตรกร ช่วยแก้ราคายางตกต่ำอย่างยั่งยืน ป้องรายใหญ่เทของในสต็อกตัวเองเข้าโครงการรัฐ

วันนี้ (20 ธ.ค.61) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิต เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสโจมตี กยท.ในโครงการ "ช้อปยางล้อช่วยชาติ" มีการกำหนดเงื่อนไขล๊อคสเป็กให้กับบริษัทผลิตล้อยางรถเพียงบางรายให้ได้เข้าร่วมโครงการฯว่า กยท. ไม่มีการล็อคสเป็กให้บริษัทใด ซี่งเงื่อนไขให้ซื้อตรงจากสถาบันเกษตรกร เป็นมาตรการรัฐบาลแก้ปัญหายางพาราตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมากเข้าซื้อยางราคานำตลาด เหมือนที่ผ่านมา เป็นสต็อกรัฐ ยังมีภาระระยะยาวจ่ายค่าดูแลรักษาอีกมาก

ในส่วนผู้ผลิตล้อยาง กยท.ได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการต้องแสดงหลักการซื้อยางพาราวัตถุดิบในการผลิตยางล้อจากสถาบันเกษตรกรหรือ กยท.โดยตรงเช่นเดียวกับหลักการใช้ยางพาราทำถนน โดยกยท.จะส่งคูปองให้บริษัทด้วย และมีคูปองอีกส่วนนำไปให้ประชาชนผู้ซื้อล้อยาง

ทั้งนี้ มีบริษัทยางล้อบางแห่ง ระบุไม่สามารถจะทำตามเงื่อนไขของ กยท.ได้เพราะเมื่อซื้อยางพาราในประเทศแล้ว ต้องส่งตัวอย่างให้กับบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศตรวจสอบคุณภาพและรับรองก่อนซึ่งจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ทำให้ไม่สามารถเข้าโครงการช้อปช่วยชาติได้ และกังวลว่าสถาบันเกษตรกรหรือ กยท.อาจจะส่งมอบวัตถุดิบไม่ตรงตามกำหนดเวลา ยังเสนอเงื่อนไขมาใหม่ จะซื้อยางพาราจากบริษัทเอกชนส่งออกยางในไทย ที่ได้รับรองจากบริษัทแม่ อยู่แล้ว

โดย กยท.ส่งเงื่อนไขใหม่ของบริษัทผลิตล้อยางที่เสนอมาจะเข้าร่วมโครงการ ให้กับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากอนุมัติให้บริษัทที่ไม่ได้ซื้อยางพาราโดยตรงจากสถาบันเกษตรกรหรือ กยท.ก็อาจขัดกับมติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร หากบริษัทที่ขายยางพาราให้กับบริษัทผลิตยางล้อนั้น ไปเอายางพาราในโกดังของบริษัทที่ซื้อตุนเก็บไว้ก็จะไม่เป็นการดูดซับยางออกจากตลาดซึ่งจะทำให้ไม่มีผลต่อการรักษาเสถียรภาพราคายางตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่มีการล็อคสเป็กให้รายใดเพราะก่อนเริ่มโครงการ ได้เชิญทุกบริษัทผลิตล้อยาง ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง มาขอความร่วมมือให้ช่วยเพิ่มใช้ยางในประเทศโดยการซื้อยางโดยตรงจากสถาบันเกษตรกร โดยขอความร่วมประธานสภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานเกี่ยวข้องในทุกโครงการด้วยในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรเป็นอันดับแรก

"นโยบายรัฐบาลต้องการเพิ่มการใช้ยางในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการลดปริมาณยางออกสู่ตลาดมากในช่วงเปิดกรีด ทำให้กดราคายางต่ำทุกฤดูกาล ซึ่งนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ กยท.บูรณาการร่วมกับ กระทรวงการคลัง ในโครงการช้อปช่วยชาติ ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 15 ธ.ค.61-15 ม.ค.62 ประชาชนที่ซื้อยางล้อลดภาษี ได้สูงสุด 1.5 หมื่นบาท รวมทั้งบริษัทเข้าร่วมต้องรับซื้อยางพาราจากสถาบันเกษตรโดยตรง จะลดภาษีในอัตราพิเศษให้กับผู้ผลิต และโครงการทำถนนยางพาราผสมซีเมนท์ 1 กิโลเมตร 1 หมู่บ้าน ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และใช้งบสะสมองค์กรปกครองท้องถิ่น กว่า9.7 หมื่นล้านบาท ทุก อปท.สามารถทำถนนได้เองใช้งบเพียงกิโลเมตรละ 9 แสนบาท โดยรับซื้อนำยางจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรสวนยางในพื้นที่ได้ทันที คาคว่าจะดูดซับน้ำยางจากระบบได้ 1.4 ล้านตัน จากปริมาณผลผลิตยางทั่วประเทศ 4.7 ล้านตันต่อปี"รองผู้ว่าการ กยท. กล่าว