เลขาธิการ ส.ป.ก. ลุยปักป้ายยึดคืน เอกชนบุกรุก ที่ส.ป.ก.วังน้ำเขียว ฟลอร่าพาร์ค-ฟ้าประทานฟาร์ม ให้ออกจากพื้นที่ เกือบ 400 ไร่ ระบุผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้พื้นที่ทันที พร้อมส่งหนังสือเรียกสอบผู้ถือครองรายเดิม ให้ปากคำ สละสิทธิ หรือโดนกว้านซื้อ เตรียมดำเนินคดีทุกราย

วันนี้ (19 ธ.ค.61) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ได้เข้าติดป้ายประกาศแสดงกรรมสิทธิในที่ดินส.ป.ก. แปลงฟลอร่า พาร์ค เนื้อที่กว่า 103 ไร่ และแปลงฟ้าประทาน เกือบ 300 ไร่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นไปตามกฏหมายส.ป.ก. ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งฝ่ายกฏหมายและปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.โครราช) ได้เข้าดำเนินการปักป้ายหน้าที่หน้าสำนักงานบริษัทฟลอร่า พาร์ค เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว ห้ามเข้าไปใช้ในพื้นที่นี้ทันที โดยระหว่างนี้ ส.ป.ก.เข้าไปดำเนินการสั่งให้ออกจากพื้นที่ ทั้งนี้กำลังรวบรวมหลักฐานการถือครองจากรายเดิมตามขั้นตอนการยึดคืนพื้นที่กลับมาจัดสรรให้เกษตรกร และผู้ยากไร้ที่ดินทำกินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า สำหรับข้ออ้างของเอกชน ระบุว่า คนที่เป็นเจ้าของเดิม อนุญาตให้บริษัทฟลอร่า พาร์ค เข้าไปทำศูนย์เรียนรู้ อีก 3 ปี ต่อจากสมาคมพืชสวนฯ ขอใช้พื้นที่ในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ วังน้ำเขียว เมื่อปี 2553 ในจุดนี้จะต้องไปดูกลไกการอนุญาต เพื่อนำไปประกอบการดำเนินคดีด้วย ซึ่งขณะนี้ในทางกฏหมาย โดยส.ป.ก.เป็นเจ้าหน้าที่ไปปิดป้ายประกาศสั่งให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากพื้นที่แล้ว พร้อมกับสั่งให้ส.ป.ก.โคราช ทำหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนชี้แจงสิทธิที่เคยถือครองที่ดินได้รับจัดสรรส.ป.ก.4-01 เพื่อทำหลักฐานต่างๆใหม่เพราะการอนุญาตที่ผ่านมาเป็นเพียงมติคปจ.ไม่มีในสาระบบ ดังนั้นจึงยังไม่แน่ชัดว่าเป็นการสละสิทธิจากเจ้าของรายเดิม หรือเอกชนไปซื้อสิทธิมา

"วันนี้ให้ส.ป.ก.โคราช ทำหนังสือออกไปแล้วเพื่อให้ผู้ถือครองรายเดิม มาให้ปากคำในเรื่องดำเนินการสละสิทธิในที่ดินให้เอกชน เพราะไม่ใช่เจ้าของสิทธิตัวจริงมาทำโดยไม่รับอนุญาตก็ถือผิดกฏหมายส.ป.ก.ซึ่งฝ่ายอัยการ ให้ดูเรื่องการคือครอง เมื่อไม่ใช่คนที่มีสิทธิจริงมาถือครองส.ป.ก. ไม่ว่ารายเดิมอนุญาตให้เอกชนทำศูนย์เรียนรู้ 3 ปี เป็นเรื่องผิดกฏหมาย ทั้งนี้ ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเป็นประธาน หลังจากพิสูจน์สิทธิการถือครองรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณายึดคืนพื้นที่เข้าสู่ที่ประชุม คปจ.โดยเร็วและดำเนินคดีผู้ทำผิดกฏหมาย"นายวิณะโรจน์ กล่าว

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กลุ่มชาวบ้านที่เป็นลูกจ้างบริษัทฟลอร่า พาร์ค และฟ้าประทาน กว่า100 คนได้ทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ช่วยเหลือความเดือดร้อนที่ต้องตกงาน ไม่มีอาชีพ เพราะส.ป.ก.ยึดคืนพื้นที่ ตนกำลังหารือกับจังหวัดเพื่อหาทางเยียวยาต่อไป และในการจัดสรรพื้นที่ให้รายใหม่ จะพิจารณาคนเหล่านี้ด้วยถ้ามีคุณสมบัติ พิสูจน์สิทธิตามกระบวนการว่า เป็นคนในพื้นที่จริง ยืนยันว่าในส่วนคนที่ไม่ทำตามกฏหมาย นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งรัด ส.ป.ก. และจังหวัด ดำเนินการให้ออกจากพื้นที่ทันที ขอให้มั่นใจว่าส.ป.ก. ทำตามกฏหมาย และทำตามหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ส.ป.ก.ทั่วประเทศ หากได้มาไม่ถูกต้อง ต้องออกจากพื้นที่ไป เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกร ผู้ยากไร้รายใหม่ ที่รอที่ดินทำอีกเป็นจำนวนมากตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.)