มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ชวนส่งความสุขต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2562 กับโครงการ #19เพื่ออีกก้าว ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน โดยทุกการบริจาคเพียง 19 บาท ผ่านโครงการ #19เพื่ออีกก้าว จากผู้บริจาคแต่ละคนจะรวบรวมและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาทุนละ 2,000-5,000 บาทต่อปี โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 319-290169-9 บัญชี “มูลนิธิ EDF เพื่อโครงการพิเศษ” ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษี หลังจากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ไปที่อีเมล public@edfthai.org เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edfthai.org/?page=how_you_can_help&id=137 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ โทร. 02-579-9209-11