อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตั้งวอร์รูม ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคใต้ ตลอด 24 ชม.ทันท่วงที พร้อมส่งเสบียงสัตว์ ถุงยังชีพสัตว์ ช่วยผู้ประสบภัยทุกพื้นที่

วันนี้ (18 ธธ.ค.61) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด เป็นเหตุให้เกษตรกรและสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เร่งสำรวจ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยและเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงภัย ตลอดจนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้น ให้เตรียมเสบียงสัตว์ ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ (War room) เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง

จากรายงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอชะอวด อำเภอนบพิตำ อำเภอพรหมคีรี อำเภอฉวาง อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง อำเภอพิปูน อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 69 ตำบล 549 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 25,331 ครัวเรือน ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม และอำเภอท่าศาลา ซึ่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวม 1,167 ราย โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 12,300 กิโลกรัม ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 540 ชุด ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบ จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อำเภอเกาะสมุย อำเภอเมืองฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก และอำเภอท่าชนะ จำนวน 25 ตำบล 110 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 3,123 ครัวเรือน 10,651 คน ทั้งนี้ ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชยา และอำเภอท่าชนะ รวม 133 ราย โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 4,000 กิโลกรัม ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 80 ชุด ส่วนจังหวัดอื่นๆ นั้น ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันทีต่อไป ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเท่านั้น และจะมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

"กรมปศุสัตว์ มีความห่วงใยเกษตรกรที่กำลังประสบภัยในพื้นที่ ขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสาร เตรียมสถานที่อพยพเมื่อยามมีภัยและเตรียมสำรองอาหาร พร้อมประสานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที"อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว