อธิบดีกรมชลประทาน ระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำลงทะเล ทำให้สถานการณ์น้ำท่วม​ในหลายจังหวัด​ภาคใต้​คลี่คลาย​แล้ว​ ยังจับตาฝนรอบใหม่ ห่วงแม่น้ำตาปีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาก

วันนี้ (18 ธ.ค.61) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า ล่าสุดได้เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนในเทศบาลตัวเมืองนครศรีธรรมราช ทำให้ถนนสายต่างๆไม่มีน้ำท่วมแล้ว ในส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างถนนพัฒนาการคูขวางและถนนราชดำเนินมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยโดยจะเข้าสู่ภาวะปกติในวันนี้ นอกจากนี้ระดับน้ำในคลองท่าดีต่ำกว่าตลิ่งและมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดยกรมชลประทาน ยังคงเดินเครื่อง สูบน้ำ15 เครื่อง และ เครื่องผลักดันน้ำ 18 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ลุ่มแนวแม่น้ำโก-ลก เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณชุมชน โรงเลื่อย ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ ส่วนที่บริเวณสะพานลันตู ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก น้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 20 เซนติเมตร แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากที่ได้สั่งการให้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 9 เครื่อง ที่ติดตั้งอยู่บริเวณคันกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก ระบายน้ำออกสู่ทะเล ให้เร็วที่สุด ย้ำให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม 4 อำเภอได้แก่ อ.ดอนสัก อ.ท่าฉาง อ.ไชยา และ อ.กาญจนดิษฐ์ โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 8 เครื่อง เข้าไป ช่วยเหลือระบายน้ำแล้ว

"หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ภายใน 2- 3 วันนี้ อย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำตาปีที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง"

ส่วนจังหวัดพัทลุง มีน้ำท่วมพื้นที่ อ.ควนขนุน ขณะนี้ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ระดับน้ำคลองธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ยังคงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง แยกเป็นบริเวณเทศบาลเมืองพัทลุง 3 เครื่อง และเทศบาลควนขนุน 2 เครื่อง พร้อมกันนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 10 เครื่อง ที่บริเวณคลองปากประ ต.พนางตุง