รมว.เกษตรฯ จับมือรมว.กสิกรรมและป่าไม้ฯสปป.ลาว กระชับความร่วมมือด้านเกษตร ให้ไทยส่งจนท.ฝึกอบรมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ขึ้นที่ลาวช่วงปีหน้า

วันนี้ (14 ธ.ค.61) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกัน และยินดีที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ในปี 2563

นายกฤษฏา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีความร่วมมือด้านการเกษตร ทั้งสองฝ่ายยินดีสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ตามมติที่ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ลาว ภายใต้บันทึกความเข้าใจบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ แห่งสาธารณรัฐประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมกับหารือกับรมว.กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ฯเพื่อกระชับความร่วมมือพัฒนาการเกษตรระหว่างกันโดยได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเจ้าหน้าที่เดินทางมาฝึกอบรมและบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ในช่วงต้นปี 2562 ณ สปป ลาว ด้วย

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในแขวงอัตตะปือเพิ่มเติมในระยะฟื้นฟู และพิธีมอบโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษานครหลวงเวียงจันทน์และเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป. ลาว จำนวน 7 ฉบับ

พร้อมนี้นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำ ทั้งสองฝ่ายจะเข้าสู่ศักราชใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์์ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไทยและลาวจะร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกลอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน