เมื่อเวลา 15.00น. วันที่14 ธ.ค.61 ที่บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิซิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. พ.ต.อ.ธวัช วงศ์สง่า รองผบก.น.4 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรรถวินทน์ เกษแก้ว ผกก.สน.อุดมสุข พ.ต.ท.ธีระพล โสมโสพิน สว.จร.สน.อุดมสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.อุดมสุข ร่วมกันจัดการฝึกอบรม "โครงการอบรมอาสาจราจร" ระหว่างวันที่13-14 ธ.ค. พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

พ.ต.อ.ธวัช กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้มีจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร ตามที่ได้รับความรู้จากโครงการนี้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของวินัยจราจร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้ได้มีการยึดถือบทบัญญัติทางกฎหมายและแผนต่างๆ ที่กำหนดกรอบเป็นแนวทางปฏิบัติ

พ.ต.อ.ธวัช กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อดำเนินกลยุทธด้านงานจราจร โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป และเพื่อปลุกกระแสความคิด และส่งเสริมบทบาทให้ภาคประชาชน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้และเป็นเจ้าของปัญหา ตามหลักการ 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ,ร่วมทำร่วมตัดสินใจ,ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุงเสนอแนะ ต่อวิธีการแก้ไขปัญหาในสังคมอีกทั้งยังเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้อุบัติเหตุจราจร ในท้องถนนลดลงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร

พ.ต.อ.ธวัช กล่าวอีกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นประชาชน คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริษัท Doing well โดยผู้เข้าอบรมทั้งหมดจะได้ความรู้ที่ได้อบรมนำไปปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต และยังได้มอบใบประกาศนียบัตรไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าอบรมอีกด้วย