ครม.อนุมัติให้กรมชลประทาน ลุยพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่9/2561 โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเรียนร่วมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรมชลประทานได้นำเสนอประเด็นสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี แผนงานด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาอุทกภัย เสนอของบประมาณเพิ่มเติมปี 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยบางบาด จังหวัดบึงกาฬ และแผนงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาถนนรอบทะเลบัวแดง เพื่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว จำนวน 11 โครงการ โดยกรมชลประทาน ขอตั้งงบประมาณปี 2563 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route D กม.4+986 ถึง กม.5+114 และกม.5+726 ถึง กม.7+970 ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยโพนทอง ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยสามพาด ตลอดจนแผนการดำเนินโครงการตาม กปร. ในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน

ทั้งนี้ ครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดหนองคาย ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทาน ดำเนินการตามแผนงานที่นำเสนอทั้ง 2 ด้าน อีกด้วย