คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อกองทรัสต์จาก ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ “ทีรีท”(TREIT) เปลี่ยนชื่อเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ TMAN เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ

โดยการก้าวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกจะช่วยเสริมให้ภาพลักษณ์ของกองทรัสต์มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเติบโตและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังรองรับกลยุทธ์การขยายงานของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ดในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อกองทรัสต์จะมีผลอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติอนุมัติให้ทำการเปลี่ยนชื่อกองทรัสต์ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะยังคงเดินหน้าบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมองหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับการบริหารจัดการกองทรัสต์ หนุนให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ตลอดจนรักษาสถานะการเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมชั้นนำในระดับอาเซียน