หนองคาย-“เบิ่งโขง ชมจันทร์ บ้านเดื่อพาแลง แงงวัฒนธรรมริมฝั่งโขง” ...นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านเดื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 17.50 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี เข้าสักการะหลวงพ่อใหญ่อุทุมพร

พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมทดลองนวดไทย ชมการร้อยดอกไม้ ทำบายศรีและร่วมชิม “พาแลง” โดยมี นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และข้าราชการ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนชาวตำบลบ้านเดื่อ และใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวทักทายประชาชนและผู้นำท้องถิ่นกว่า 1,000 คน โดยขอให้ทุกคนช่วยกันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างความยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลนี้ช่วยทุกคนภายใต้กฎหมายและขอให้ทุกคนช่วยกัน ทั้งนี้ใครจะมาเป็นรัฐบาลหน้า ขึ้นอยู่กับประชาชน

สำหรับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านเดื่อนั้น สันนิษฐานว่า ชุมชนแห่งนี้ เริ่มก่อตั้งมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2500 ซึ่งได้ตั้งชื่อตามชื่อของต้นไม้ประจำถิ่นที่มีจานวนมาก ณ บริเวณนี้ คือ “ต้นเดื่อ” ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านเดื่อ” ไม่มีประวัติและไม่มีใคร ทราบว่าบุคคลก่อตั้งหมู่บ้านนี้คนแรกเป็นใคร แต่สันนิษฐานว่าผู้คนน่าจะอพยพมาจากตำบลสีกาย อ.เมืองหนองคาย ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเดื่อ คือ การคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทำให้พื้นที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย ได้เป็นสถานที่จัดงาน “เบิ่งโขง ชมจันทร์ บ้านเดื่อพาแลง แงงวัฒนธรรมริมฝั่งโขง” มีการสาธิตการทำกระทงดอกไม้ การทำนกจากใบลาน นั่งรถสามล้อรอบบ้าน ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของชาวบ้านเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ วัดอุทุมพร เที่ยวตลาดท่าเรือท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ

ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติริมโขง ล่องเรือไหว้พระ มีที่พักโฮมสเตย์และพืชผัก ปลอดสารพิษ รวมทั้งอาหารพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมและซื้อหาเป็นของฝากที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเดื่อ ได้แก่การทำปลานิลกระชังและปลาตามธรรมชาติ ทำการเกษตรปลูกผักแบบขั้นบันไดตามริมฝั่งแม่น้ำโขง ชาวบ้านจึงนำปลามาแปรรูปอาหาร เช่น กุนเชียงปลานิล ปลานิลแดดเดียว น้ำ พริกแจ่วบอง ครีมนวดสมุนไพร สบู่มะเดื่อ มะขาม ฟักข้าว มะม่วงแช่อิ่ม เสื่อกก ข้าวออร์แกนิค ผักผลไม้สด ซึ่งล้วนแต่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

กองทุนประกันวินาศภัย