“นายก” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาชาวบึงกาฬ กรมชลฯ ผุดอีก 2โครงการสร้างถนนยางพารา

วันนี้ (12 ธ.ค.61) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวบึงกาฬ เพื่อมอบนโยบาย รับฟังความเป็นอยู่และปัญหาของประชาชน ณ สวนสาธารณะหนองบึงกาฬและบึงสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานส่วนต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

โดยประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬที่มาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่งานจากภาคส่วนต่างๆ นายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อคิดให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มุ่งเน้นการดำเนินการตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน จากนั้นได้เดินเยี่ยมชม ผลงานการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดบึงกาฬ

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมชลประทานได้จัดแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนภายในโครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการถนนภายในบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำห้วยคาด และการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากยางพารา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำถนนลูกรังผสมยางพารา จากสำนักงานวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน