เกษตรกรสวนยาง ได้เฮแน่ๆ อาลีบาบา เปิดตลาดกลางออนไลน์ประมูลยางพาราในไทย คาดซื้อขายไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนตัน กยท.พร้อมดันสถาบันเกษตรกร ส่งยางคุณภาพดี มีศักยภาพยางทุกประเภทตอบโจทย์ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสามารถประมูลซื้อขายตรงได้สะดวกขึ้นจากไทย ตอกย้ำเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก

วันนี้ (12 ธ.ค.61) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า บริษัทอาลีบาบา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการตลาดสินค้าออนไลน์รายใหญ่ของประเทศจีน ได้ประสานมายังกยท. เพื่อจะจัดตั้งระบบออนไลน์สำหรับซื้อขายยางพาราในประเทศไทย จะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการชาวจีนให้สามารถประมูลซื้อขายยางพาราของไทยได้ภายในประเทศจีนโดยตรง ซึ่งในวันนี้ผู้แทนจากอาลีบาบาได้หารือร่วมกับกยท. เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งรับซื้อยางพาราจากสถาบันเกษตรกรที่กยท. รับรองคุณภาพให้ เบื้องต้นคาดว่า มูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 200,000 ตันต่อปี ซึ่งทาง กยท. รับรองว่า จะคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางพาราได้คุณภาพ อีกทั้งมีศักยภาพในการรวบรวมยางพาราได้ตามความต้องการสั่งซื้อ ในขั้นตอนต่อไปจะหารือกันถึง สถานที่ที่จะติดตั้งระบบออนไลน์ รวมทั้งหาโปรแกรมที่เหมาะสมมาใช้เนื่องจากไทยมีผลผลิตยางพาราหลายรูปแบบเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำยางข้นมากเป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ยังมียางก้อนถ้วย ยางแผ่น ยางรวมควัน และยางแท่งซึ่งจะต้องมีโปรแกรมการประมูลซื้อขายที่สอดรับกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการชาวจีนที่จะรับซื้อ

“ทั้งนี้ เป็นผลดีต่อการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ใช้ยางพารามากที่สุด หากจัดทำระบบประมูลซื้อขายทางออนไลน์ ปริมาณการรับซื้อจะเติบโตขึ้น ส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศสูงขึ้นด้วย”รองผู้ว่าการ กยท. กล่าว