บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการส่งเสริมโอกาสแห่งการอ่านให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ขึ้นเขาลงห้วยลุยป่าไปเกาะเลาะชายแดน ครบ 300 มุมหนังสือเสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ปีที่ 10 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นส่งเสริมการอ่าน เพราะหนังสือยังเป็นสื่อการเรียนรู้หลักของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล

ศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ โครงการเสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล ยังมีความท้าทายที่มากขึ้น โดยการเข้าไปติดตั้งมุมหนังสือในโรงเรียนที่ห่างไกล และด้อยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ โดยล่าสุด ทาทา สตีล ได้ขนเอามุมหนังสือที่ครบครันไปติดตั้งให้กับโรงเรียนบนเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ที่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เนื่องจากที่ตั้งบนเกาะที่ห่างไกล เข้าถึงได้แค่เพียงการนั่งเรือไปเท่านั้น อีกทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนบนเกาะสาหร่าย เป็นหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนที่ถูกหลงลืมไปจากการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ทาทา สตีล จึงเล็งเห็นว่าโครงการเสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล จะสามารถเข้าไปเติมเต็มแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งแก้ปัญหาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

มุมหนังสือ เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล จะสามารถแก้ปัญหาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลได้ ทั้งในแง่การเติมเต็มพื้นที่เล่นและเรียนรู้ให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างในห้องสมุดที่มีสื่อการเรียนการสอน

ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้การสอนของครูมีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งการที่ ทาทา สตีล เข้าไปจัดระบบหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด และมีการสำรวจความต้องการหนังสือประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากครูบรรณารักษ์ จะทำให้โครงการเสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล มีส่วนช่วยให้เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้พื้นฐาน และเพิ่มอัตราการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย” ศิโรโรตม์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ฮัมดาน เบ็ญญโซฟ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกลิง หนึ่งในโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล กล่าวว่า แม้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนมีความพยายามพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนในยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐ โดยการพยายามให้เด็กหันมาใช้สื่อดิจิทัลในการสืบหาข้อมูล แต่ในทางปฏิบัติยังคงเป็นไปได้ยาก จากปัจจัยหลายข้อ เช่น การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อการสอนใหม่ๆ รวมทั้งความสนใจของเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่ “หนังสือ” ยังคงเป็นสื่อการเรียนรู้หลักที่พวกเขาสนใจ ปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลสำคัญว่า “ทำไมการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ห่างไกล ยังไม่สามารถพัฒนาเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมืองได้

ทั้งนี้ยังมีอีก 5 โรงเรียนในจังหวัดสตูลซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ กับ ทาทา สตีล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแประใต้ โรงเรียนบ้านสวนเทศ โรงเรียนบ้านผังปาล์ม โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง และโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา โดยในปี 2562 ทาทา สตีล มีแผนสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล โดยตั้งเป้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่ครบครัน ให้แก่โรงเรียนที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชนที่ห่างไกล เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ .. ทั้งนี้โรงเรียนและผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร โทร. 02-937-1000 หรือเข้าไปที่ www.tatasteelthailand.com

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน