มฟล.-สกอ. ประชุมกระชับความร่วมมือวิชาการประเทศเพื่อนบ้าน หวังพัฒนาระบบการศึกษาในภูมิภาค มี 14 สถาบันเข้าร่วม กำหนดช่วงที่ 2 เดือนก.พ.ปีหน้าที่เมียนมา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก.ศึกษาธิการ จัดงาน The 2nd Myanmar-Thailand Higher Education Institutions Leadership and Networking Programme เพื่อกระชับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับเมียนมา โดยจัด 2 ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย.61 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม. และ ช่วงที่ 2 จะจัดในเดือนก.พ.62 ที่ Mawlamyine University, เมียนมา เพื่อเป็นโครงการนำร่องตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของ สกอ. เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศและการวิจัย

ทั้งนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานการจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ และ ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ทั้งยังมีผู้บริหารและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยและเมียนมา 14 แห่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่ University of Mandalay, Myeik University, University of Sittway, Taunggyi University, Kyaing Tong University, Mawlamyine University, University of Yangon, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงผู้สังเกตการณ์จาก the Department of Higher Education, Myanmar, Pathein University และ West Yangon University

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ตามที่ที่ประชุมเห็นตรงกันที่ต้องการจะร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติในอนาคตระหว่างไทยและเมียนมา นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไทยและเมียนมา หารือเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยและสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างสองประเทศด้วย โดยในที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าจะจัดอภิปรายหัวข้อวิจัยในส่วนที่ 2 ณ Mawlamyine University, เมียนมา ในเดือนก.พ.62 ด้วย