ดร.วิชัย พยัคฆโส
payackso@gmail.com

หากจะดูผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ พบว่ามีเพียงไม่กี่บริษัทที่ผลการดำเนินงานขาดทุน ทั้งๆที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมและการสื่อสาร เพราะเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเร็ว โทรศัพท์ของ TOT หรือองค์การโทรศัพท์ที่หมายเลขมากมายถูกทอดทิ้งเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จึงต้องถึงเวลาปรับโครงสร้างระหว่าง TOT กับ GAT กันใหม่

ในอดีต องค์การทาศัพท์หากินได้คล่อง เพราะเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร แต่เพราะการเมืองมาช่วยละเลงปรับแผนทำงานเสียใหม่ ให้โทรศัพท์เคลื่อนที่สังกัด กสท. จากนั้น กสท.ที่เคยมีแต่โทรทางไกลอย่างเดียวกลับได้เปรียบในเชิงธุรกิจเพราะเทคโนโลยนีที่ก้าวพ้นระบบเดิมๆจนถึงขณะนี้มีผู้ใช้มือถือมากกว่า 120 ล้านเครื่อง แต่องค์การโทรศัพท์กลับทรุดหนัก โทรศัพท์สาธารณะแทบไม่มีคนใช้เพราะไม่สะดวก

รัฐบาลรีรออยู่ตั้งนาน กว่าจะรุกคืบทำให้ 2 องค์กรหันหน้ามาร่วมมือกันทำธุรกิจใหม่ ผู้คนมากมายจะเอาไปไว้ที่ไหน เป็นปัญหาหลักของทั้ง 2 แห่ง จำเป็นต้องสร้างโมเดลควบรวมกิจการไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของสื่อสารมวลชนที่มีทุกรูปแบบ

รัฐวิสาหกิจใช่ว่าจะมีกำไรทุกหน่วยงาน ถ้ารัฐบาลขาดการเตรียมการรองรับที่จะก้าวฝให้พ้นกับเทคโนโลยีแบบเดิมๆ ประกอบกับคนในองค์กรนั้นต้องเปิดใจกว้างยอมรับการปรับตัวให้ทันสมัย เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารเริ่มจาก 1G มา 5G กันแล้ว นับวันจะเป็น 6G เข้าไปทุกขณะ แล้วระบบ อะนาล็อคจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่รีบปรับตัว

แนวคิดของคณะกรรมการจัดโครงสร้างขององค์กรใหม่ระหว่างทีโอทีกับ กสท. ทำท่าว่าจะจบลงเร็ววันนี้ ถ้าคนภายในองค์กรเองยอมรับกับการปรับตัวในครั้งนี้ ต้องยอมรับว่าเราปรับตัวช้าไป แต่ไม่ถึงขั้นหยุดนิ่ง ขณะนี้ได้เริ่มเข้าใจรัฐบาลและเทคโนโลยีที่ก้าวผ่านการบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบไปด้วย 8 หน่วยงานธุรกิจ

1. Domestic Bu จะเป็นหน่วยงานดูแลชุมสายระบบสื่อสัญญาณและระบบดาวเทียมทั้งหมด

2. Intra Bu ดูแลงานที่ดิน ตึก อาคาร และเสาโทรคมนาคมและท่อร้อยสาย

3. International Bu ดูแลงานท่ออินเตอร์เน็ตต่างประเทศ ระบบ IIO, NIX,PoPs

4. IDC&Cloud Bu ดูแลงาน data center ระบบ IT Security และการทำธุรกิจ e-Business

5. Fixed line & BB ดูแลงาน Fixed Line, IDO, xDSL, PTTx, Wi-Fi เป็นต้น

6. Gov. & USD ดูแลงานโครงการของรัฐบาลและบริการ USD

7. Mobile Bu ดูแลงานให้บริการมือถือ 3จี 4จี และ 5จี รวมทั้งระบบโครงข่าย เป็นต้น

8. Digital Service Co ดูแลงาน IoT แพลตฟอร์ม และ ดิจิทัล พาร์ท เป็นต้น

จากภาพรวมทั้ง 8 เรื่อง น่าจะเป็นเรื่องที่จะรองรับเทคโนโลยีได้ทั้งหมด เพียงแต่จะจัดคนให้ลงตัวได้อย่างไร ซึ่งทั้ง 2 องค์กรคงต้องยอมรับจากการวิเคราะห์แนวทางของธุรกิจใหม่นี้ให้ได้ ส่วนการควบคุมดูแลจะให้ กสทช. ควบคุมก็ย่อมได้

รัฐวิสาหกิจไทยได้เวลาต้องปรับตัว จะยอมให้ขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆแบบ รฟท. คงจะช้าเกินไป โครงสร้างนี้ควรจะเสร็จก่อนการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ต่อการหาเสียงของนักการเมือง จะรอไปเพื่ออะไร ยิ่งรอยิ่งนานวัน ยิ่งขาดทุนสะสมมากขึ้น ทำธุรกิจต้องหวังชิงกำไรกลับคืนมา