PTT-KV-DJSI-Online

9 ธ.ค.61ที่ รร.นรต.นายสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเปิดเผยว่านิตยสารพระท่าพระจันทร์ เชิญร่วมงานการประกวด การอนุรักษ์ และ อนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ภายในงานจะได้พบกับคณะผู้ดำเนินการจัดงานประกอบด้วยนายยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ (อ้วน นครปฐม) ประธานบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครปฐมและประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐม , นายสมศักดิ์ คงวุฒิปัญญา (ยี่ บางแค) , นายวิวัฒน์ นิลนาวี (วัฒน์ บางแค)

นายสุรเดช กล่าวอีกว่าการจัดงานครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ เรื่องความแท้ ความสมบูรณ์ ความสวยงามของสภาพพระเดิม ตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งนอกผู้ชนะ แต่ละรายการ จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมของรางวัล แล้ว ยังจะได้รับหนังสือเครื่องรางยอดนิยม ชุดที่ 2 จำนวน 1 ชุด ไว้ศึกษาข้อมูลและเป็น ที่ระลึกอีกด้วย