"กฤษฏา” ส่งอัยการสูงสุดเตรียมฟ้องร้องขับไล่เอกชนที่บุกรุกที่ดินส.ป.ก. วังน้ำเขียว แปลงฟ้าประทาน-ฟลอร่าพาร์คเกือบ 400 ไร่ ขณะที่เลขาธิการส.ป.ก. สั่งตรวจสอบข้อกฎหมายอย่างละเอียด เพื่อดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดพร้อมเรียกชดใช้ค่าเสียหาย

วันนี้ (8 ธ.ค.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) นำหนังสือชี้แจงของเอกชนบุกรุกที่ส.ป.ก.ทำผิดวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน แปลงฟ้าประทาน ฟาร์ม และ บริษัทฟลอร่าพาร์ค เนื้อที่เกือบ 400 ไร่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่ได้มายื่นหนังสือโต้แย้งและไม่ยินยอมออกจากพื้นที่ กับปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหารือในข้อกฏหมาย ทราบว่าขณะนี้เอกชนยังเปิดกิจการ หลังจากที่ปฏิรูปที่ดินนครราชสีมา ได้ส่งหนังสือให้ออกจากพื้นที่ส.ป.ก.

"จากที่ผ่านมาเอกชนเข้าใช้พื้นที่นำไปทำผิดวัตถุประสงค์ แจ้งให้ออกจากพื้นที่ แต่ไม่ยอมออก เมื่อจนล่าสุดวันที่ 6 ธ.ค.เอกชนมีหนังสือชี้แจงการเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเลขาธิการฯส.ป.ก.มารายงานแล้วว่าเอกชนไม่ยอมออกได้ส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิ จึงให้นำหนังสือส่งหารือสำนักนักอัยการสูงสุด ช่วยดูข้อกฏหมายอย่างรอบด้าน ซี่งขั้นตอนออกจากที่ไปผมเรียนว่าทำตามกฏหมายทุกขั้นตอน ไม่ให้หลวงเสียหาย ยืนยันไม่มีนอกไม่มีในทุกกรณี ขณะนี้ได้รับรายงานจากเลขาธิการฯส.ป.ก.ว่าเอกชนยังเปิดกิจการอยู่ และไม่ยอมออกแต่โดยดี จึงต้องหารือข้อกฏหมายชัดๆทางเราเตรียมไว้แล้วฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่ส.ป.ก."นายกฤษฏา กล่าว

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า เตรียมฟ้องร้องขับไล่ผู้ครอบครองที่ดินส.ป.ก.แปลงฟลอร่าพาร์คและฟ้าประทาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด ขณะนี้ทางส.ป.ก. กำลังตรวจสอบรายละเอียดข้อโต้แย้งสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของเอกชน พร้อมทั้งศึกษากฎหมายอย่างรอบคอบและดำเนินการอย่างเฉียบขาด ตามข้อสั่งการของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ผู้ครอบครองที่ดินทั้ง 2 แปลงได้ทำหนังสือโต้แย้งสิทธิมายังสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยระบุว่า การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินฟลอร่าพาร์คนั้น ได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองเดิม โดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยขออนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปจ.) จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ขอใช้พื้นที่จัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับเพื่อนำรายได้เข้าการกุศล ซึ่งคปจ. นครราชสีมาอนุมัติ ต่อมาบริษัทฟลอร่าพาร์คขอจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้มาเรียนรู้ด้านพืชสวนจึงทำเรื่องขออนุมัติดำเนินการต่อ

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ต้องนำเอกสารที่ผู้ครอบครองมายื่นซึ่งประกอบด้วยเอกสารหลักฐานการยินยอมให้ใช้พื้นที่ได้ที่ดินจากผู้ครอบครองขณะนั้น หนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ในครั้งแรกตามมติคปจ. ปี 2553 ซึ่งต้องนำมาเทียบว่า เป็นเอกสารจริงและการเข้าใช้พื้นที่เป็นไปตามมติคปจ. หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ครอบครองปัจจุบันยังได้นำหนังสือสละสิทธิการที่ถือเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ของผู้ครอบครองเดิม 2 ราย ซึ่งต้องศึกษาข้อกฎหมายให้แน่ชัดว่า เมื่อผู้ครอบครองที่ได้รับเอกสารสิทธิส.ป.ก. 4-01 สละสิทธิแล้ว ที่ดินต้องกลับมาเป็นของส.ป.ก. ใช่หรือไม่เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากไร้รายใหม่เข้าทำกิน อีกทั้งต้องตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมต่อมาซึ่งผู้ครอบครองระบุว่า ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการเกษตร ข้อเท็จจริงเป็นตามที่กล่าวอ้าง หรือเป็นการดำเนินธุรกิจเนื่องจากมีการเก็บค่าเข้าพื้นที่ ซึ่งผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายส.ป.ก.

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ทางส.ป.ก. ได้ส่งเอกสารโต้แย้งสิทธิของผู้ครอบครองให้สำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว เพื่อหารือข้อกฎหมายให้ละเอียดรอบคอบเพื่อเตรียมฟ้องร้องขับไล่ออกจากพื้นที่ รวมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ หากพบว่า การครอบครองที่ดินทั้ง 2 แปลงเป็นไปอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและรอบคอบที่สุด โดยส.ป.ก. ยืนยันว่า ตรวจสอบพิกัดพื้นที่แล้วเป็นที่ดินส.ป.ก. อย่างชัดเจน ซึ่งในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ฝ่ายกฎหมายและช่างรังวัดเร่งไปตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วนเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อออกคำสั่งดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า ส่วนข้อมูลการตรวจสอบของปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่า พื้นที่บริเวณฟลอร่าพาร์ค เนื้อที่ 103 ไร่ 62 ตารางวา เป็นจัดสรรสิทธิส.ป.ก.4-01 ตั้งแต่ปี 2535 ให้แก่นางสาวปนัดดา หงสกุลกว่า 24 ไร่ จัดสรรให้นายสุริยนต์ ตู้จินดากว่า 30 ไร่ และจัดสรรให้นายสวัสดิ์ สายราชกว่า 48 ไร่ ต่อมาบุคคลดังกล่าวมีหนังสือยินยอมให้สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ที่มีนายอนันต์ ดาโลดม เป็นนายกสมาคมยื่นขอใช้ที่ดินปลูกดอกไม้และจัดงาน วังน้ำเขียว มหัศจรรย์ ดอกไม้ งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข โดยขอใช้ที่ดินระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2553-ปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนคราชสีมา (คปจ.) มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว ในปีต่อมาบริษัทฟลอร่าพาร์ค จำกัดเพื่อใช้เป็นกิจการศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพืชดอก พืชสวน และพืชทุกชนิด โดยขอเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้ซึ่งนางสาวปนัดดานายสุริยนต์ได้ยื่นหนังสือสละสิทธิในที่ดินส.ป.ก. และที่ประชุมคปจ. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 เห็นชอบให้มีศูนย์การเรียนรู้ฯแต่ให้บริษัทไปจัดทำแผน งบประมาณ ขั้นตอน รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในแต่ละปีให้ชัดเจน แต่ไม่ปรากฏว่า คปจ. นครราชสีมาพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีก ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันด้านเป็นลานจอดรถ และร้านกาแฟ ด้านหลังเป็นสวนดอกไม้

“สำหรับพื้นที่บริเวณฟ้าประทาน เนื้อที่ส.ป.ก.ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ ส.ป.ก.4-01 แต่พบรวมแปลงเนื้อที่ติดต่อกัน ประมาณ 279 ไร่ 2 งาน 12 ไร่ โดยแปลงเลขที่ 2 กลุ่มที่ 235 เนื้อที่กว่า 142 ไร่ ไม่มีชื่อผู้ถือครอง แต่เดิมระบุชื่อนายชนะพงศ์ นะวิโรจน์ ทำประโยชน์ในปัจจุบันปลูกพุทรา มะม่วง ยางพารา และแปลงที่เลข 3 กลุ่มที่ 2292 เนื้อที่กว่า38 ไร่ ชื่อผู้ครอบครองคือ นายจรูญ จั่วจันทึก ซึ่งการทำประโยชน์ปัจจุบันนั้น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไร่องุ่นและอ้อย ส่วนแปลงเลขที่3 กลุ่มที่ 236 เนื้อที่กว่า 42 ไร่ ยังไม่สำรวจรังวัด ไม่มีชื่อผู้ครอบครอง และแปลงเลขที่4 กลุ่มที่ 236 เนื้อที่ 55 ไร่ เดิมระบุชื่อนายชนะพงศ์ นะวิโรจน์ และปัจจุบันเป็นที่ดินแปลงเลขที่ 5 กลุ่ม/ระวางที่ 5337IV9494 เนื้อที่กว่า 40 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีชื่อนายมนินภัทร์ นะวิโรจน์ (ย้ายจากกลุ่ม336 แปลงเลขที่ 4 ) เป็นผู้ครอบครอง ปัจจุบันทำไร่องุ่น และแปลงสุดท้ายเนื้อที่กว่า 15 ไร่นั้น ยังไม่ได้สำรวจรังวัด”เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว