PTT-KV-DJSI-Online

นักวิชาการเย้ยนโยบายรบ.ลด แจก แถม แลกคะแนนเสียงไม่ได้ ชี้บัตรสวัสดิการมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ยั่งยืน เอื้อปย.กลุ่มทุนมากกว่าปัญหาปากท้อง

วันที่ 7 ธ.ค. นายยุทธพร อิสรชัย  อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาราช กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาปากท้องประชาชนโดยมีนโยบายต่างๆเช่น ประชารัฐ ไทยนิยมยั่งยืน แต่นโยบายเหล่านี้ไม่ได้มีจุดเชื่อมต่อกับประชาชน ดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลจะออกนโยบายอะไรก็ตามแต่การแก้ปัญหายังไม่เห็นผลนัก เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็เลยไม่มีส.ส.ในพื้นที่เมื่อนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติสุดท้ายสิ่งที่สะท้อนกลับมากลายเป็นระบบงานแบบข้าราชการ  โดยในหลายนโยบายแทนที่จะเป็นการไปแก้ปัญหาปากท้องประชาชนกลับกลายเป็นนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนธุรกิจมากกว่า

รศ.ดร.ยุทธพร กล่าวต่อว่า  สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ไม่เห็นว่านโยบายเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาได้จริง เพราะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง แต่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การเอาเงินไปแจกผ่านโครงการต่างๆอย่างสะพัด ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืน

"นโยบายลด แลก แจก แถมไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะเป็นที่นิยมของประชาชน แต่ประชาชนจะเล็งเห็นถึงผลที่จะได้รับ แต่ในระยะยาวการไปตัดสินใจลงคะแนนเสียงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ไม่ใช่ให้แล้วได้รับคะแนนเสียง ฉะนั้นการใช้นโยบายต่างๆที่ให้พี่น้องประชาชนแล้วจะได้รับในเชิงคะแนนเสียงกลับมานั้นมันไม่ใช่ทางที่ดีเสมอไป”นายยุทธพร กล่าว